ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Upřesnění 4. varianty na aktiv 13. 12. 2014

Nepředpokládám, že by se o této variantě mělo, na tomto aktivu, nějakým zásadním způsobem diskutovat. Připravuji komplexní materiál, který by měl řešit soutěže družstev, soutěže jednotlivců a kritéria nominací do reprezentace.

Toto jsem chtěl zveřejnit v průběhu roku 2015 a nechat podrobit rozsáhlé diskusi. Vzhledem k tomu, že se v příštím týdnu schází zástupci ligových týmů a soutěž družstev mužů jsem měl rozpracovanou nejdále, je mně líto promarnit další rok, a proto tento syrový materiál zveřejňuji. Prosím, nezatracujte ho po prvním přečtení a snažte se v něm najít pozitivní aspekty, zejména nezpochybnitelný závěr soutěže.

V příloze, ve formátu PDF, přikládám podrobněji popsanou tuto variantu, kterou jsem i VV ČKA poslal po zasedání, kterého jsem se z důvodu nemoci nezúčastnil, a tudíž ani VV ČKA ji řádně neprojednal.

Váš
Petr Vaňura

Datum: 4. 12. 2014 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Petr Vaňura