ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Kuželkářský kemp mládeže 2014

Ve dnech 22.–24. 8. 2014 se konal 4. ročník Kempu talentované mládeže pořádaného Komisí mládeže ČKA, kterého se účastnilo všech 24 pozvaných děvčat a chlapců. Ti byli vybráni na základě součtu umístění, kterých dosáhli v Bellatex Tour – Poháru mladých nadějí a na mistrovství České republiky žáků obou kategorií.

Tomuto kempu předcházel v termínu 3.–9. 8. 2014 mezinárodní kemp mládeže v Srbském Vrbasu, který organizuje NBC. Nejprve bych tedy věnoval několik vět tomuto kempu, protože výrazně ovlivnil i ten náš. Kemp vedl Miloš Ponjavič, vysokoškolský profesor, trenér Srbské reprezentace a také trenér jednoho z nejlepších klubů, Podbrezové. Naše výprava byla oproti minulým letům poměrně početná. Účastnili se tři dorostenci a dvě dorostenky. V konkurenci vybraných dorostenců ze Slovinska, Bosny a Srbska, si naši vedli dobře. Pokud šlo o fyzickou přípravu a testy, byli na předních místech a pokud jde o výsledky testů na drahách, tak tam bylo dosaženo velice dobrých výsledků. Test na 120 HS vyhrál Pepa Brtník a Jirka Kmoníček byl druhý. V děvčatech byla Nina Brožková na 2. místě. Podstatné však bylo to, že všichni měli možnost získávat zkušenosti v tréninkovém procesu. Při každodenním hodnocení činnosti promluvil Miloš ke každému účastníkovi, upozornil na nedostatky a vyzdvihl klady. Účastníci také měli možnost vidět herní přípravu Vilmoše Zavarka, který tam byl celkem třikrát. Mimochodem, přijel po celodenní přípravě (tělocvična, míčové hry a desetikilometrový běh) a v tréninku hodil 667. Miloš Ponjavič byl skvělý, velice ochotně předával v rámci každodenních diskuzí své zkušenosti a poznatky. Je komplexní trenérskou osobností, která má co předat. Navíc velice přátelský, a tak jsme diskutovali o záležitostech, které se diskutují i v rámci ČKA.

A nyní ke Kempu talentované mládeže v Rokycanech. Získané poznatky a zkušenosti včetně herních testů, které nám Miloš věnoval, jsme se snažili předat v rámci jednotlivých tréninkových bloků dětem a především pak přítomným trenérům. Oproti loňskému roku bylo trenérské zastoupení výrazně vyšší, což bylo pozitivní. V průběhu jednotlivých činností a především v oblasti fyzické přípravy se ukázalo, že naši mladí hráči mají před sebou ještě hodně práce, což bylo vidět i na výsledcích testu na 120 HS. Oproti minulým rokům byl program obohacen o audiovizuální přednášku Zuzany Musilové týkající se stravování a zdravého životního stylu. I zde Miloš Ponjavič upozorňoval, že jde o oblast, které se věnuje malá pozornost a přitom má v rámci tréninkového procesu významné místo. Myslím, že se kemp vydařil, že jsme předali to, co jsme považovali za užitečné a účastníci si jistě odnesli další motivaci své sportovní i trenérské kariéry. V přípravě na příští ročník budeme pracovat na programu v duchu známého přísloví „Méně někdy znamená více“. Rádi bychom docílili, aby se kempu účastnilo ještě více trenérů mládeže a po zkušenosti z Vrbasu by jistě stálo za zamyšlení více hovořit s dětmi. Tady je prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností i názorů.

Myšlenka konání kempů se chytla a pořádá to dnes řada klubů. Touto chci poděkovat všem, kteří svůj volný čas věnují dětem, jako třeba v Horním Benešově, Dobřanech, Havlovicích, Náchodě a možná i jinde, o kterých dnes nevíme.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za aktivní přístup zúčastněných trenérů mládeže, rokycanskému klubu za vytvoření optimálních podmínek a sponzorské zajištění pitného režimu a ovoce. Jmenovitě Davidu Wohlmutovi a Bedřichu Varmužovi. V neposlední řadě pak všem lektorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu Kempu talentované mládeže.

Zdeněk Jaroš
předseda KM ČKA

Kuželkářský kemp mládeže 2014 v Rokycanech

Kemp talentované mládeže 2014 v Rokycanech. Další fotografie na rajče.net.

Datum: 29. 8. 2014 | Sekce: Mládež | Autor: Zdeněk Jaroš