ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Informace KM k nové dorostenecké soutěži

Komise mládeže v průběhu srpna projednala problematiku soutěží v dorostenecké věkové kategorii. Myslím v té klasické, která je platná na mezinárodní scéně, tedy 15–18 let.

Vedle těch, kteří hrají soutěže řízené ČKA nebo jednotlivými kraji, nám jde především o to, aby v této soutěži startovali i ti, kteří z jakéhokoliv důvodu nejsou zapojeni v soutěžích dorostu. Budou tak mít možnost zahrát si kvalitní soutěž a změřit svoji výkonnost v přímých startech s nejlepšími tak, jak to bylo v době, kdy mohli hrát v PMN.

Jsme přesvědčeni, že tímto počinem napomůžeme i tomu, že se podaří snížit počet těch, kteří přechodem ze žákovské kategorie do dorostenecké končí s kuželkami. Uvědomujeme si, že důvodem ukončení aktivní činnosti v tomto období není jen to, že nejsou soutěže. Vedle toho jsou stejně závažné problémy s ukončením základní školní docházky a odchody do středních škol a učilišť. Najednou je třeba řešit, že řada dětí dojíždí do škol, má nabitější denní rozvrh, a v neposlední řadě jsou na děti nastupující do středního školství kladeny větší nároky. Je nutné toto vše řešit a uzpůsobovat tréninkový proces tak, aby bylo možné vše skloubit. Pokud k těmto problémům přistupuje malá, nebo téměř žádná možnost zapojení do soutěží, tak rozhodnutí o ukončení aktivní činnosti je o to rychlejší a jednodušší. Proto věříme, že takováto forma soutěže zaujme a vytvoří u dětí určitou motivaci pokračovat.

Na trenérech pak stejně zůstává to nejdůležitější. Domluvit se se svými svěřenci a pokud možno přizpůsobit čas a prostor tréninkového procesu na kuželnách tak, aby se ho mohli pravidelně trénovat a pokračovat v činnosti. Chtěl bych proto touto cestou požádat všechny trenéry, kterých se to týká, o trpělivost. Vím, o čem mluvím a také vím, že to není zrovna jednoduché a vytváří to další nároky na čas všech trenérů mládeže. Jsem právě v období, kdy takto vzniklou situaci řeším i já.

A nyní k samotné soutěži. To představení nebude nic složitého. Všichni znáte systém soutěží PMN v žákovské kategorii. Roky se mluví o tom, že by něco podobného chtělo zavést i pro dorosteneckou kategorii. Takže jsme toto téma uchopili a připravili rozpis soutěže, která vychází ze získaných zkušeností letitého organizování PMN. Jde o obdobu turnajů, bodové ohodnocení a samotný postup do finále, které bude v Olomouci. Lišit se v tomto prvním ročníku budeme počtem turnajů. Bude jich pět plus finále. Víc se už nepodařilo zajistit s tím, že začínáme v říjnu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivými turnaji nepodařilo ideálně pokrýt celou republiku, tak pro vyhodnocení konečného pořadí po základní části, které je důležité pro určení postupujících do finále, budou započítány pouze tři nejlepší bodové zisky.

Další odlišnost je v tom, že pořadatel turnaje bude vybírat startovné. To proto, že rozpočet ČKA nepočítal s takovým výdajem. Věřím však, že pokud se start této soutěže podaří a ta najde své trvalé ukotvení v kalendáři KM ČKA, tak se pro příští ročník nějaké prostředky v rozpočtu ČKA snad najdou. Víme však všichni, že finance jsou odvislé především na výši dotací na činnost mládeže. Příjemnou novinkou je to, že se podařilo získat sponzora, firmu BEVAR s.r.o., díky kterému bude možné věnovat celkovým vítězům finanční odměnu. Nejedná se o nějaké velké sumy, ale třeba na slušnou obuv na kuželnu by to dalo. Naší snahou bude, abychom pro příští ročníky získali pokud možno víc sponzorů a mohli rozšířit okruh umístění, kde bude možné na finanční odměnu dosáhnout. Motivující pro účastníky jistě nebude jen ta finanční odměna pro nejlepší, ale možnost vybojovat si právo přímého postupu na mistrovství republiky. To bude mít sedm nejlepších dorostenců a dorostenek.

Jako nevýhodu vnímáme to, že jsme nuceni kopírovat termíny turnajů PMN z důvodu nedostatku volných víkendů. To v některých klubech vyvolá problém v tom, že nebudou lidi na to, aby s dorostem někdo jel, protože stávající trenér pojede na PMN. Uvažovali jsme o sobotě, ale to řada trenérů zase hraje soutěže. Takže bych ještě jednou požádal o pomoc trenérům v jejich oddílu. Určitě se v klubech najdou tací, třeba i rodiče dětí, kteří budou ochotni dorost doprovodit na turnaj.

Vzhledem k velmi krátké době na přípravu, můžou nastat některé komplikace, ale je lepší začít a za pochodu řešit problémy, než opět zahájení odložit. Na závěr bych chtěl poděkovat Jirkovi Johnovi, který se kolem 20. 8. 2013 do všeho s velkým nasazením pustil a vše připravil v té podobě, v jaké vám to dnes předkládáme. On sám ví, že to není určitě dokonalé, ale nějak se prý začít musí. Současně bych touto cestou chtěl poděkovat všem klubům, které přijaly nabídku a uspořádají těch cca 18 turnajů. V průběhu prvního ročníku bude určitě příležitost k tomu, abychom o průběhu mohli diskutovat a společně hledat cesty, jak tuto soutěž pro příští ročník vylepšit.

Zdeněk Jaroš
předseda KM

Datum: 16. 9. 2013 | Sekce: Mládež | Autor: Zdeněk Jaroš