ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Kuželkářský kemp mládeže 2013

Třetí ročník kempu mládeže, který se konal 16.–18. srpna 2013 v Rokycanech, je minulostí.

Myslím, že není třeba dlouze popisovat samotný průběh. Neuběhly ani dvě hodiny od srazu nominovaných a Aleš Staněk prováděl s účastníky kempu rozcvičení s odborným výkladem důležitosti rozcvičení před, i po vlastním startu. Následně se roztočil kolotoč akcí v oblasti fyzické přípravy pod vedením Aleše Staňka, Renáta Šimůnková vedla kondiční a protahovací cvičení a pánové Musil, Výrek a Dobeš tréninkové cykly na kuželně se zaměřením na techniku provedení hodu a tréninku koncentrace. Jsem přesvědčen, že takováto akce má své místo v činnosti Komise mládeže a tento třetí ročník to jen potvrdil. Touto cestou bych ještě jednou chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce přímo podíleli, zde mám na mysli Frantu Majera a zvlášť výše uvedeným za perfektní přípravu a průběh jednotlivých ukázek a cvičení.

Osobně jsem se této akce zúčastnil poprvé, a tak jsem s napětím očekával, jak si hráči poradí po takové fyzické náloži s nedělním ostrým startem na 120 HS. Když se podíváte na celkové výsledky, tak nezbývá než vyslovit uznání za bojovnost všech zúčastněných. Je pravda, že někteří bojovali s únavou, ale dosažené výsledky, kdy to nikdo nevzdal, jsou vzhledem k dané věkové kategorii, dle mého soudu, na velice solidní úrovni a u některých jednotlivců si zaslouží obdiv. Myslím, že při správném vedení těchto a nejen těchto hráčů, o řadě z nich v budoucnu ještě uslyšíme.

Jak už se stává, tak ne vše se vždy vydaří. Účast hráčů a hráček byla 100% a věřím, že účastníci pochopili, že cesta k lepším výkonům nevede jen přes kuželnu. Účast trenérů byla jen 50% a z toho byli i tací, kteří se na jejím průběhu přímo podíleli jako například Standa Novák. Někteří už byli na této akci podruhé, ale i potřetí. Není našim cílem přesvědčovat přesvědčené, a tak se bohužel stalo, že okruh trenérů, kterým to přineslo další nové poznatky v práci s mládeží, se snížil na pouhých 5–6, což je velká škoda i vzhledem k připravenosti a zajímavosti jednotlivých ukázek.

Vzhledem k tomu, bylo hned na místě rozhodnuto, že na příští, již 4. ročník budou pozvání na celodenní sobotní program všichni trenéři mládeže, kteří o tuto akci projeví zájem. Rovněž bude naší snahou tyto trenéry do daného programu aktivně zapojit a následně věnovat dostatečný prostor pro diskusi. S Trenérsko-metodickou komisí připravíme program tak, aby na této akci bylo možné získat vedle III. i kvalifikaci trenéra II. třídy. Současně budeme usilovat o další rozšíření oblasti působení na děti ve smyslu psychické připravenosti. Je to oblast, o které všichni trenéři mluví a snaží se některé prvky uplatňovat. Vzpomeňte, kolikrát říkáme, zapoj hlavu, ale to zapojení hlavy se musí od mala učit. Ti, co s dětmi pracují, vědí, jak jsou zranitelní, jak prožívají různé problémy ve škole, mezi kamarády, v rodině, jak si nevěří a podléhají různým tlakům okolí. Jsme přesvědčeni, že i to je součást přípravy, a že o tom je třeba mluvit. Renáta Šimůnková se už do přípravy materiálu z této oblasti pustila a až budou první výstupy, tak určitě nebudou sloužit potřebám nějaké úzké skupině.

Závěrem bych chtěl poděkovat pořádajícímu oddílu SKK Rokycany za možnost uskutečnění kempu mládeže, panu Varmužovi za péči o děti formou sponzoringu pitného režimu a zajištění ovoce po celou dobu trvání kempu a především pak Davidu Wohlmutovi, který byl duší celého třídenního dění.

Zdeněk Jaroš
Předseda KM ČKA

Kuželkářský kemp mládeže 2013 v Rokycanech

Kuželkářský kemp mládeže 2013 v Rokycanech

Datum: 29. 8. 2013 | Sekce: Mládež | Autor: Zdeněk Jaroš