ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Odložení rozhodnutí o snížení družstev v první lize

Výkonný výbor České kuželkářské asociace hlasováním per rollam rozhodl o tom, že odloží své rozhodnutí snížit počet družstev v prvních ligách družstev mužů a žen z 12 na 10.

Návrh na snížení účastníků schválil VV ČKA na svém zasedání dne 1. července 2013 a začít platit měl od sezony 2014/15. Po vlně dotazů a protestních hlasů z řad kuželkářské veřejnosti následovala bohatá diskuse uvnitř Výkonného výboru a nakonec většina členů odhlasovala pozastavení tohoto rozhodnutí. Pro odložení bylo šest členů VV ČKA – Alžběta Harcová, Pavel Mecerod, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, František Majer. Proti odložení a pro zachování původního termínu tři členové – Petr Vaňura, Petr Streubel, Zdeněk Jaroš. Petr Vrubel se zdržel hlasování. Hlavním důvodem odložení je umožnení širší diskuse dané problematiky.

Zde je několik otázek a odpovědí, které se tohoto tématu týkají nejvíce.

Co vedlo VV ČKA k myšlence snížení družstev?
Důvodů bylo několik – především si od toho sliboval zvýšení kvality těchto soutěží. Snížení družstev by mělo zvýšit konkurenci, a tím i kvalitu našich nejvyšších lig mužů a žen. Do budoucna také mělo dojít k uvolnění termínů pro další alternativní soutěže – např. uvažovaná dlouhodobá soutěž jednotlivců, ale i pro stávající akce jako jsou Pohár ČKA, mistrovství jednotlivců i dvojic, reprezentační starty…

Proč bylo původní rozhodnutí tak rychlé?
Aby se stihlo snížení družstev objevit již v rozpisu na letošní sezonu 2013/14 a nedocházelo ke zbytečně velkým časovým prodlevám. Počítalo se s tím, že veškerá další koncepce bude prodiskutována s širším kuželkářským okolím, především s účastníky ligových soutěží. Jeden ligový ročník by na to měl být dostatečně dlouhá doba.

Proč tedy došlo k odložení tohoto rozhodnutí?
VV ČKA bedlivě sledoval diskusi, kterou toto rozhodnutí vyvolalo. Po hlasování per rollam nakonec byla většina jeho členů pro odložení, aby se daná věc mohla podrobněji prodiskutovat. S velkou pravděpodobností bude v budoucnu svoláno shromáždění ligových účastníků, kde bude celá koncepce rozvoje kuželek v ČR nejprve představena a následně i diskutována.

Datum: 5. 8. 2013 | Sekce: VV ČKA | Autor: ČKA