ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Povodně – informace České unie sportu pro postižené kluby!

V souvislosti se škodami způsobených sportovním klubům a tělovýchovným jednotám červnovými povodněmi, zajišťuje ČUS, z pověření Českého olympijského výboru, sběr dat o rozsahu a povaze způsobených škod. K tomuto účelu je k dispozici formulář „Předběžné vyčíslení škod“.

Poškozené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou tímto žádány o vyplnění potřebných údajů. Tento servis je určen SK/TJ, kterým byly způsobeny povodňové škody na sportovních zařízeních v jejich vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce. V případě nájmu nebo výpůjčky platí stejné podmínky jako při poskytování dotací z programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení (dlouhodobý pronájem/výpůjčka může být pouze od vlastníka, kterým je obec, město nebo státní instituce a smlouva o nájmu/výpůjčce musí být uzavřena na dobu vyšší než 10 let od 1. 1. 2013).

Při vyplňování údajů ve formuláři postupuje sportovní klub nebo TJ podle pokynů v něm uvedených. On-line formulář se vyplňuje přímo na počítači a je umístěn na internetu na této adrese a lze jej nalézt také přes internetové stránky www.cuscz.cz nebo www.olympic.cz.

Dotazník je nutné vyplnit do termínu 1. 7. 2013.

Dotazy k vyplnění formuláře lze zasílat na adresy a . Poskytnuté údaje budou sumarizovány s využitím krajských Servisních center sportu ČUS a budou použity jako podklad pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti poskytnutí mimořádných dotací sportovním organizacím na odstranění povodňových škod.

Datum: 7. 6. 2013 | Sekce: Ostatní | Autor: ČKA