ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Rozpis MČR neregistrovaných 2013

Pozvánka pro reprezentanty všech kuželen, kde probíhají odborářské, podnikové a jinak zvané soutěže družstev amatérských kuželkářů, kteří nesedí jen za pecí a u bedny, ale jdou se vyřádit a dopřát si adrenalinu ve společnosti dobrých lidí.

Propozice 7. ročníku MČR neregistrovaných kuželkářů, rok 2013

Preambule

Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů dále MČR NERE je soutěžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů celé České republiky, jejich soutěže jsou řízeny samostatně podle místních specifických podmínek. MČR bude výhledově sloužit jako kvalifikace nejlepších amatérských kuželkářů k případné mezinárodní reprezentaci. Celková základna účastníků MČR bude centrálně vedena jako "SEKCE NERE“ při ČKA. Vedení sekce je voleno podle stanov, řídí a stanovuje podmínky průběhu MČR NERE.

Organizační pracovníci MČR NERE roku 2013

Jméno Město Funkce E-mail Mobil
Petr Šístek Přerov ředitel sistek.petr@centrum.cz 723 146 234
František Hnilica Olomouc administrativa fralica@seznam.cz 721 483 939
Jan Ambra Podbořany organizace JanAmbra@seznam.cz 603 797 457
Josef Strachoň Ústí nad Labem organizace strachon@idemax.cz 602 180 928
Antonín Štrajt Blansko organizace astrait@seznam.cz 728 266 946
Daniel Šefr   organizace dsefr@centrum.cz 737 553 837
Pavel Honsa Rokycany organizace honsa.paja@seznam.cz 732 587 860
Jaroslav Němeček Hradec Králové organizace jaroslav.nemecek@pcr.cz 602 161 091
Pavel Mecerod Rosice organizace slovan@kuzelkyrosice.cz 724 040 499
Věra Tomanová Rýmařov organizace tomanova.kuzelky@seznam.cz 723 910 871
Zita Řehůřková Blansko organizace zita.r@tiscali.cz 723 860 926

1. Podmínky účasti

Možnost přihlásit družstvo do soutěže mají pořadatelé soutěží neregistrovaných, jejichž dlouhodobá i jednorázová soutěž skončila do 31. ledna 2013. Družstvo smí reprezentovat pouze jednu soutěž. Soutěž nesmí vyslat dva zástupce – netýká se obhájce titulu z minulého roku. Jednotlivci nemohou hrát v jednom ročníku za dvě družstva. V kvalifikaci může být na soupisce družstva šest jmen. Z toho může být jeden hráč, (hráčka) z jiného družstva, ale jen ze stejné soutěže, kterou družstvo reprezentuje. Na finále se soupiska může upravit o jednoho hráče za stejných podmínek výše uvedených. Startovat může neomezený počet žen. Družstvo při nerespektování těchto pravidel bude ze soutěže vyloučeno a výsledky anulovány, částka zápisného se nevrací. Totožnost se prokazuje platnými doklady, občanským průkazem, řidičským průkazem, pasem. Členové družstva, účastníků MČR 2013 mohou být hráči registrovaní kuželkářskými svazy ČR a Evropských států (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však neodehráli ani jeden hod v mistrovských soutěžích těmito svazy organizovanými v období od 31. 12. 2010 a později. Soutěže se nesmí účastnit hráč, který nedosáhnul nejpozději ke dni 15. 4. 2013 věku 15 let, datum narození 16. 4. 1998 a mladší.

2. Přihlášky

Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 4. 2013 na mail Františka Hnilici: fralica@seznam.cz. Formulář bude ke stažení na adrese: https://sites.google.com/site/kuzelkynere/7-rocnik-mcr-nere-2013. Přihláška bude obsahovat název soutěže, místo soutěže, název družstva, jména a datum narození účastníků, mail. adresu a telefonický kontakt na vedoucího družstva.

3. Kvalifikační místa

Kvalifikační místa:
Čechy západ Rokycany 11. 5. 2013
Čechy východ Hradec Králové 11. 5. 2013
Morava jih a západ Rosice 11. 5. 2013
Morava sever a východ Rýmařov 11. 5. 2013
Finálový turnaj
Finále Blansko 15. – 16. 6. 2013

V kvalifikacích čtyřčlenná družstva odehrají všechna utkání na 60 hodů sdružených. Hráči mají nárok na pět zkušebních hodů. Výsledky jednotlivců se sčítají a celkový součet určí nához družstva. Do finálového turnaje postoupí podle poměrného klíče 30 družstev, které odehrají 1. den kvalifikaci, ze které postoupí 18 družstev do samotného finále. Finále se hraje od nuly, výsledek se s předchozími nesčítá. Výkony jednotlivců se nehodnotí, ale evidují se. Pořadí turnajů na všech úrovních určuje: a) nejvyšší celkový počet shozených kuželek, b) vyšší dorážka, c) menší počet chyb, d) vyšší nához nejlepšího hráče družstva, jeho lepší dorážka, jeho menší počet chyb.

4. Další ustanovení:

Vedoucí soutěží (družstev), zajistí do termínu 5. 5. 2013 úhradu částky 1 000 Kč na konto zřízené u ČKA číslo: 0158564033/0600, IČO – 70939055, VS bude družstvům určen po zpracování přihlášek. Z této částky se hradí náklady kvalifikací i finále MČR NERE. Součástí finálového turnaje bude večírek. Místnost a další technické podrobnosti zajistí pořadatelé. Protesty se řeší na místě se všemi zúčastněnými vedoucími družstev, popřípadě jejich pověřenými zástupci. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků, případné zranění si postižení vypořádají z vlastní pojistky.

Dodatečná prosba: Pro dostatečné zmapování a evidence našich specifických soutěží pak vedoucí soutěží nechají jednotlivým družstvům vyplnit dotazníky, které v souladu s činností ČKA budou sloužit k prokázání masovosti amatérského kuželkářského sportu. Dotazníky budou zaslány spolu s pokyny platby.

5. Vyhodnocení a ceny

Vítězné finálové družstvo získá titul „MČR neregistrovaných“, putovní pohár, ceny a automatickou možnost zúčastnit se kvalifikace v následujícím ročníku. Získává tím místo pro další družstvo své soutěže. Družstva na medailových místech obdrží ceny. Vyhlášení nejlepších bude provedeno ihned po ukončení finále a zpracování výsledků.

Datum: 20. 2. 2013 | Sekce: Neregistrovaní | Autor: František Hnilica