ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Rozpis MČR neregistrovaných 2012

Byly vydány propozice pro 6. ročník MČR neregistrovaných.

Propozice 6. ročníku MČR neregistrovaných kuželkářů, rok 2012

Preambule

Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů dále MČR NERE je soutěžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů celé České republiky, jejich soutěže jsou řízeny samostatně podle místních specifických podmínek. MČR bude výhledově sloužit jako kvalifikace nejlepších amatérských kuželkářů k případné mezinárodní reprezentaci. Celková základna účastníků MČR bude centrálně vedena jako „SEKCE NERE“ při ČKA. Vedení sekce je voleno podle stanov, řídí a stanovuje podmínky průběhu MČR NERE.

Organizační pracovníci MČR NERE roku 2012

Jméno Město Funkce E-mail Mobil
Petr Šístek Přerov ředitel sistek.petr@centrum.cz 723 146 234
František Hnilica Olomouc administrativa fralica@seznam.cz 721 483 939
Jan Ambra Podbořany organizace JanAmbra@seznam.cz 603 797 457
Josef Strachoň Ústí nad Labem organizace strachon@idemax.cz 602 180 928
Antonín Štrajt Blansko organizace astrait@seznam.cz 728 266 946
Robin Parkan Jihlava organizace kkpsj@seznam.cz 605 259 428
František Kráčmar Hořice organizace hckuzelky@tiscali.cz 603 961 435
Jiří Němec Olomouc organizace jiri.nemec@kuzelky.cz 728 071 796
Miroslav Frydrych Rychnov nad Kněžnou organizace tjstart@tiscali.cz 731 053 408

1. Podmínky účasti

Možnost přihlásit družstvo do soutěže mají pořadatelé soutěží neregistrovaných, jejichž dlouhodobá i jednorázová soutěž skončila do 31. ledna 2012. Družstvo smí reprezentovat pouze jednu soutěž. Soutěž nesmí vyslat dva zástupce – netýká se obhájce titulu z minulého roku. Jednotlivci nemohou hrát v jednom ročníku za dvě družstva. V kvalifikaci může být na soupisce družstva šest jmen. Z toho může být jeden hráč (hráčka) z jiného družstva, ale jen ze stejné soutěže, kterou družstvo reprezentuje. Na finále se soupiska může upravit o jednoho hráče za stejných podmínek výše uvedených. Startovat může neomezený počet žen. Družstvo, u kterého se prokáže nerespektování těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučeno a výsledky anulovány, částka zápisného se nevrací. Totožnost se prokazuje platnými doklady, občanským průkazem, řidičským průkazem, pasem. Členové družstva, účastníků MČR 2012, mohou být hráči i registrovaní kuželkářskými svazy ČR a Evropských států (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však neodehráli ani jeden hod v mistrovských soutěžích těmito svazy organizovanými v období od 31. 12. 2009 a později. Soutěže se nesmí účastnit hráč, který nedosáhnul nejpozději ke dni 15. 4. 2012 patnáct let, datum narození 16. 4. 1997 a mladší.

2. Přihlášky

Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 4. 2012 na mail Františka Hnilici: fralica@seznam.cz. Formulář bude ke stažení na adrese: http://sites.google.com/site/kuzelkynere/mcr-nere-2012. Přihláška bude obsahovat název soutěže, místo soutěže, název družstva, jména a  datum narození účastníků, mail. adresu a telefonický kontakt na vedoucího družstva.

3. Kvalifikační místa

Kvalifikační místa:
Čechy západ Podbořany 19. 5. 2012
Čechy východ Hořice 12. 5. 2012
Čechy jih a západ, Morava západ Jihlava 19. 5. 2012
Zbytek Moravy Olomouc 12. 5. 2012
Finálový turnaj
Finále Rychnov nad Kněžnou návrh: asi 16. a 17. 6.

V kvalifikacích čtyřčlenná družstva odehrají všechna utkání na 60 hodů sdružených. Hráči mají nárok na pět zkušebních hodů. Výsledky jednotlivců se sčítají a celkový součet určí nához družstva. Do finálového turnaje postoupí podle poměrného klíče 24 družstev, které odehrají 1. den kvalifikaci ze které postoupí 16 družstev do samotného finále.  Fnále se hraje od nuly, výsledek se s předchozími nesečítá. Výkony jednotlivců se nehodnotí, ale evidují se. Pořadí turnajů na všech úrovních určuje: a) nejvyšší celkový počet shozených kuželek, b) vyšší dorážka, c) menší počet chyb, d) vyšší nához nejlepšího hráče družstva, jeho lepší dorážka, jeho menší počet chyb.

4. Další ustanovení:

Vedoucí soutěží pak zajistí do termínu 5. 5. 2012 úhradu částky 1 000 Kč na konto zřízené u ČKA číslo: 0158564033/0600, IČO – 70939055, VS bude družstvům určen po zpracování přihlášek. Z této částky se hradí náklady kvalifikací i finále MČR NERE. Součástí finálového turnaje bude večírek. Místnost a další technické podrobnosti zajistí pořadatelé. Protesty se řeší na místě se všemi zúčastněnými vedoucími družstev, popřípadě jejich pověřenými zástupci. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků, případné zranění si postižení vypořádají z vlastní pojistky. Formuláře přihlášky budou ke stažení na adrese: http://sites.google.com/site/kuzelkynere/mcr-nere-2012

Dodatečná prosba: Pro dostatečné zmapování a evidence našich specifických soutěží pak vedoucí soutěží nechají jednotlivým družstvům vyplnit dotazníky, které v souladu s činností ČKA budou sloužit k prokázání masovosti amatérského kuželkářského sportu. Dotazníky budou zaslány spolu s pokyny patby.

5. Vyhodnocení a ceny

Vítězné finálové družstvo získá titul „MČR neregistrovaných“, putovní pohár, ceny a automatickou možnost zúčastnit se kvalifikace v následujícím ročníku. Získává tím místo pro další družstvo své soutěže. Družstva na medailových místech obdrží ceny. Vyhlášení nejlepších bude provedeno ihned po ukončení finále a zpracování výsledků.

Datum: 7. 3. 2012 | Sekce: Neregistrovaní | Autor: František Hnilica