ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Tisková zpráva KR k MČR dorostenek 2011

Komise rozhodčích ČKA vydává v souvislosti s nestandardním průběhem Mistrovství republiky dorostenek 2011 v Horním Benešově tuto tiskovou zprávu.

A. Zjištěná fakta a jejich popis

Vzhledem k značné časové prodlevě velmi stručně zopakuji základní fakta:

  • 1) Trenér N. Tatouškové Josef Tatoušek požádal hlavního rozhodčího Pavla Heinische o svolení k „nalosování“ N. Tatouškové do poslední čtveřice (důvodem byla časová kolize se startem v ligovém utkání v Rakousku). Hlavní rozhodčí tomuto požadavku vyhověl přesto, že to bylo v rozporu s rozpisem soutěže.
  • 2) Až po ukončení celé soutěže trenér E. Kubáčkové (kterou N. Tatoušková svým výkonem odsunula na 4. místo) p. Nedopil podal k hlavnímu rozhodčímu námitku proti startu N. Tatouškové. Tuto námitku nedoložil pan Nedopil předepsaným vkladem. Hlavní rozhodčí poté start N. Tatouškové anuloval a prohlásil jej za neoprávněný.

B. Výsledek šetření KR

Hlavní rozhodčí P. Heinisch je odpovědný za nestandardní průběh MR ČR dorostenek, protože se dopustil nejméně  tří pochybení.

  • a) v rozporu s rozpisem soutěže připustil start Nikoly Tatouškové a minimálně si nezajistil souhlas a akceptaci všech zúčastněných hráček a trenérů. KR si je plně vědoma toho, že jakákoli akceptace hráčkami nebo trenéry nemá žádnou oporu v pravidlech nebo v rozpisu soutěže, a že rozhodčí Heinisch se měl zachovat podle rozpisu soutěže. KR tímto chce říci, že přestože rozhodčí rozhodl v rozporu s rozpisem soutěže, tak z hlediska sportovní etiky, morálky a citu pro soutěž za rozhodnutím rozhodčího Heinische připustit Nikolu Tatouškovou ke hře stojí a chápe ji.
  • b) přijal námitku p. Nedopila bez požadovaného vkladu.
  • c) na základě formálně špatně podané (tedy neplatné) námitky anuloval start N. Tatouškové, který před tím povolil.

C. Rozhodnutí

Z titulu předsedy KR jsem rozhodl, že případ rozhodčího Pavla Heinische nepředám Disciplinární komisy ČKA. Rozhodčímu Heinischovi uděluji napomenutí a počínaje lednem 2012 nebude následující 2 roky delegován  na žádný významný podnik typu MR, finále poháru, pořádaný ČKA a to ani jako dráhový rozhodčí. S rozhodčím Heinischem bude celý případ podrobně projednán. Při tomto rozhodnutí jsem přihlédl k tomu, že rozhodčí Heinisch patří k těm lepším rozhodčím v ČKA a nejsou na něj dlouhodobě žádné stížnosti.

Jiří Tůma
předseda KR ČKA

Datum: 6. 1. 2012 | Sekce: Mistrovství ČR | Autor: Jiří Tůma