ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Příspěvky na provoz a údržbu – Program IV.

Připomínáme, že se blíží konec termínu pro zasílání žádostí o státní příspěvek na provoz a údržbu sportovních zařízení. Reagujeme na množství dotazů ohledně způsobu podávání žádostí a uveřejňujeme proto podrobné pokyny zde.

Současně upozorňujeme, že není třeba zasílat žádosti o příspěvky z Programu III. Dle informací je program špatně vypsán a v žádném případě na příspěvek z něj nedosáhneme. Proto ani tyto žádosti nebudeme shromažďovat a odesílat na MŠMT.

Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2012

V souvislosti s vyhlášením Programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2012 a s uveřejněním Státní podpory sportu pro rok 2012 na stránkách MŠMT ČR, vás tímto informujeme, že na základě podmínek, stanovených ve vyhlášených programech, došlo k zásadní změně ve způsobu předkládání žádostí pro poskytnutí neinvestičních dotací.

U programu IV. „Údržba a provoz sportovních zařízení“ je nutné, aby jednotlivé samostatné kuželkářské kluby své požadavky o poskytnutí státní dotace uplatnily prostřednictvím svého příslušného národního sportovního svazu, tedy České kuželkářské a bowlingové federace. Žádosti o poskytnutí této dotace již nebudou tak, jako dosud, předkládány centrálně za sdružené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby prostřednictvím ČSTV.

V návaznosti na tyto skutečnosti proto upozorňujeme všechny kuželkářské kluby, sdružené v ČKBF (ČKA), že pokud chtějí participovat na státní dotaci v rámci Programu Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2012, musí vyplnit  tabulku (příloha č. 3 na uvedené webové adrese) a v elektronické podobě ji poslat na ČKA na adresu nebo   a to nejpozději do 20. 9. 2011.

Pokyny pro vyplnění tabulky:

 • kraj – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých krajů, v členění na stávajících 13 krajů + Praha (PTU),
 • sport – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých sportů, kuželkářské kluby uvedou KUZ,
 • zkratka sdružení, servisní organizace –  tabulce jsou nastaveny zkratky vybraných servisních organizací, kuželkářské kluby uvedou ČKBF,
 • název, IČ, adresa a bankovní spojení žadatele, statutární zástupce, telefon, mobil, e-mail – zde uveďte údaje dle skutečnosti,
 • vymezení projektu – vypište údržba a provoz kuželny, případně pouze údržba či provoz kuželny,
 • vlastnictví žadatele – uveďte pouze vlastnický vztah kuželkářského klubu, tělovýchovné jednoty či sportovního klubu k majetku, tedy vlastník, nájemce nebo vypůjčitel,
 • evidenční údaje – hodnota majetku – uveďte hodnotu majetku, na nějž bude požadována dotace na údržbu a provoz a to dle účetní evidence,
 • evidenční údaje – členská základna – uveďte aktuální stav členské základny vašeho kuželkářského klubu, tělovýchovné jednoty či sportovního klubu,
 • vybrané členské příspěvky – mládež – skutečná výše vybraných členských příspěvků na mládež za poslední rok,
 • vybrané členské příspěvky – dospělí – skutečná výše vybraných členských příspěvků za dospělé za poslední rok,
 • požadavky – projekt celkem – zde uveďte předpokládanou výši nákladů na údržbu a provoz kuželny v roce 2012,
 • požadavky – státní dotace – zde uveďte požadavek na výši státní dotace na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2012. Zde je nutno respektovat zásadu MŠMT, že podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být poskytnuta maximálně do výše 60 % celkové hodnoty majetku.

Upřesnění některých zásad:

 1. O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení, ne obchodní společnosti!
 2. O dotaci mohou žádat pouze kluby, které mají ve vlastnictví sportovní zařízení (dle výpisu z katastru nemovitostí), respektive kluby, které mají platnou dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu minimálně 10 let od roku podání žádosti – bude nutno doložit!
 3. U multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů by měla být žádost podána národnímu sportovnímu svazu podle převažující sportovní činnosti, to znamená, že u těchto TJ/SK musí dojít k dohodě, ke kterému národnímu sportovnímu svazu předají své požadavky na dotaci. POZOR – žádost nesmí být podána duplicitně, zde hrozí reálné nebezpečí nevyřazení žádosti!
 4. Jedná se o neinvestiční dotaci – pozor na záměnu s investičními projekty!
 5. Přidělená dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování bude vykázán podíl spoluúčasti financování ve výši minimálně 30 %.
 6. O dotaci prostřednictvím České kuželkářské a bowlingové federace mohou požádat i kluby, které nejsou sdruženy v ČSTV.
 7. Podmínkou pro poskytnutí dotace je vedení podvojného účetnictví klubem – TJ.
 8. V případě, že máte problém s vyplněním a odesláním tabulky, zašlete veškeré potřebné informace v textovém souboru a my je do tabulky vložíme za vás.
 9. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok – tato formulace je uvedena v bodě 3. materiálu Státní podpora sportu pro rok 2012 a znamená, že předložení požadavku ještě neznamená přidělení dotace.

Další informace vám na vyžádání rády poskytneme, případně potřebnou tabulku zašleme.

Naděžda Dobešová – ekonomická komise ČKA
Ivana Palánová – generální sekretářka ČKA

Datum: 9. 9. 2011 | Sekce: Ostatní | Autor: ČKA