ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

1. Kemp talentované mládeže

O minulém víkendu se v Dačicích uskutečnil historicky první kemp talentované mládeže v kuželkách. Byl určen pro hráče a hráčky ve věku 13–15 let, kteří byli na tuto akci vybráni na základě dosažených výsledků v PMN a na Mistrovství ČR jednotlivců.

Lze tak konstatovat, že se kempu zúčastnila republiková špička v dané kategorii. A zároveň to byla první akce, kdy se společně s hráči zúčastnili také jejich oddíloví trenéři a trenérky. Cílem tak bylo sjednotit přípravu těchto mladých kuželkářů.

Obsah byl rozdělen do několika částí. První část byla příprava na kuželně, kterou vedli Ladislav Musil a Jan Výrek. Hráči a hráčky absolvovali systematický trénink zaměřený na jednotlivé úseky hry. K dispozici byla i kamera, která hráče natáčela, a pak byl proveden, ve spolupráci s oddílovými trenéry, rozbor jejich hry.

Další částí byla všeobecná příprava, kterou vedl Aleš Staněk. Zde byly ukázány nejen různé druhy cvičení v tělocvičně a na hřišti, ale jedna celá tréninková jednotka byla složená ze cviků, které se dají dělat i na malém prostoru, tedy kdekoliv v šatně nebo přímo na kuželně. V průběhu akce byla filmově zpracována vzorová rozcvička před samotným výkonem. Tuto metodickou pomůcku naleznete na internetových stránkách dačického klubu a brzy i na našich webových stránkách ČKA.

Třetí částí pak byla rehabilitační, uvolňovací a protahovací cvičení, která vedla fyzioterapeutka Renata Šimůnková. Zde děti získaly důležité informace o tom, kdy, jak a hlavně proč tyto cviky zařazovat nejen před hrou, ale především po skončení výkonu.

Všechny bloky s dětmi absolvovali i jejich trenéři. A tak veškeré dotazy a připomínky byly řešeny okamžitě „v akci“. V sobotu večer pak proběhla pracovní beseda všech trenérů a hráčů. Řada otázek se týkala nejen samotného tréninku, ale i soutěží mládeže. Velmi živá diskuse pak byla především o současném (ne)stavu dorostenecké reprezentace. Vedoucí akce František Majer slíbil účastníkům, že tyto body předloží na jednání nejbližšího VV ČKA, který se touto problematikou bude zabírat.

V neděli zakončili účastníci svoje „vystoupení“ disciplínou 120 hs. I když na většině z nich byla znát již značná únava z nabitého programu, tak výkony u většiny z nich byly velice dobré.

Celá akce v Dačicích se velmi vydařila. Svědčí o tom především reakce zúčastněných trenérů a závodníků, které byly velmi kladné. Na besedě byla vznesena řada připomínek k doplnění programu, které byly velmi konstruktivní a zcela jistě budou zapracovány do programu příštího kempu. Velmi důrazně zaznělo také přání, aby se podobná akce uskutečnila i v kategorii dorostenecké, i třeba formou spolufinancování ze strany klubů nebo i hráčů. Velkou zásluhu na vydařené akci pak mělo zázemí v Dačicích (ubytování, tělocvična, kuželna, hřiště, výborná strava – vše v jednom prostoru), ale především pořádající oddíl Centropen Dačice. Kolektiv tohoto oddílu v čele se Zdeňkem Blechou připravil akci po všech stránkách dokonale a zaslouží proto velké poděkování.

KM ČKA tak již nyní připravuje 2. ročník této akce, který se uskuteční ve dnech 23.–26. srpna 2012.

Datum: 5. 9. 2011 | Sekce: Mládež | Autor: František Majer