ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Ohlédnutí za ročníkem 2010–2011

Soutěžní ročník 2010/11 již patří minulosti. V současné době se všichni chystáme na nový. Přesto je třeba se ohlédnout zpět a podívat se s odstupem na problémy, které po starém ročníku ještě zbyly k vyřízení. VV ČKA se na svém posledním zasedání těmito problémy podrobně zabýval a přijal k nim patřičná rozhodnutí.

V prvé řadě byly rozebrány připomínky družstev k ligovým soutěžím. Vyskytly se tři zásadní problémy, které budou mít vliv na postup STK ČKA v dalším období.

Organizačně nejjednodušší jsou oprávněné výtky na nejednotné začátky zápasů v posledním ligovém kole. Obecně platí, že všechny zápasy ve všech kolech mají stejnou míru vlivu na konečné pořadí. Proč až to poslední kolo vzbuzuje pocit, že právě ono rozhodne o všem? Samozřejmě je to z důvodu, že se jedná o poslední možnost, kdy může družstvo něco udělat se svým postavením v tabulce. V této vypjaté atmosféře gradují i pocity, že některé výsledky mohou být zasaženy nečestným jednáním. Aby možnost nesportovního ovlivňování byla minimalizována, budou napříště zápasy posledního kola začínat ve stejný termín. Tato podmínka se bude složitě plnit na kuželnách, kde startuje více družstev. V tom případě budou pochopitelně nejprve upřednostněny požadavky vyšších soutěží.

Další problém vznikl s odložením zápasu I. KLM mezi družstvy Jiskra Kovářská a Sokol Luhačovice. Důvodem k odložení byly nepříznivé povětrnostní podmínky, které z objektivních důvodů neumožnily hostujícímu družstvu dostavit se k zápasu. Celkem jasný začátek celé kauzy se následně zkomplikoval. Je na svědomí všech zúčastněných, zda jejich následné kroky byly učiněny skutečně s dobrým úmyslem ve prospěch všech. Pro STK ČKA z toho plyne jednoznačný závěr: pečlivě zvážit důvody k odložení zápasu a pokud STK přistoupí k odložení a družstva nejsou schopna se dohodnout na novém termínu, rozhodne o termínu STK sama dle svého uvážení. Také je nepřípustné, aby se jednání o náhradním termínu zbytečně natahovalo.

Asi nejvíce zlé krve nadělalo zapojení čtveřice „krajánků“ do naší ligy před její jarní částí. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že se jednalo o zcela ojedinělou situaci, se kterou nikdo nepočítal. Kdo by čekal, že uprostřed sezóny skončí svoji činnost družstvo v nejvyšší německé lize? V důsledku toho byly všechny starty hráčů tohoto družstva německým svazem anulovány a samotní hráči tak získali status hráčů, kteří v rozehraném ročníku nestartovali za žádné družstvo. Jejich návrat z Německa zpátky k nám proběhl plně v souladu s mezinárodními předpisy. A ani v našich předpisech neexistuje jediné ustanovení, které by tento proces jakýmkoliv způsobem zakazovalo. Hráči se vrátili do svých mateřských oddílů a někteří z nich si pak požádali o hostování. Opět vše proběhlo plně v souladu s platnými předpisy, což si VV ČKA nechal pro jistotu potvrdit kvalifikovaným právním výkladem. Celý problém spočívá v tom, že se jednalo o čtveřici hráčů, kteří svojí výkonností patří jednoznačně k naší špičce. Kdyby startovali v lize od samého počátku, zřejmě by pořadí družstev na medailových místech vypadalo jinak. A nikomu by to nevadilo. Takhle ovlivnili jen boj o udržení v I. KLM. Případ, který nastal, je tak ojedinělý, že se zřejmě nebude v blízké budoucnosti opakovat. VV proto zatím nerozhodl o jakékoliv úpravě našich předpisů, která by se věnovala této situaci, a naopak se rozhodl zahájit diskuzi s širší kuželkářskou veřejností, na jejímž konci by mělo být doporučení, jak v obdobných případech v budoucnosti postupovat.

Po ligových soutěžích byly na zasedání VV ČKA rozebrány i připomínky k jednorázovým soutěžím. Bohužel i na M-ČR jednotlivců a dvojic se vyskytly situace, ke kterým zazněly připomínky účastníků mistrovství, popř. k průběhu soutěže měla výhrady STK ČKA – asi nejznámější je případ M-ČR dorostenek, o kterém jsme již na našich stránkách psali. Nejčerstvější námitku (týká se M-ČR dvojic mužů) obdržel VV ČKA začátkem července. Ve všech případech, kdy VV ČKA dospěl k závěru, že je zde podezření, že některá osoba (hráč, funkcionář…) nepostupovala při mistrovství v souladu s platnými předpisy, nařídil STK ČKA aby předala podnět DK ČKA k zahájení disciplinárního řízení s příslušnými osobami. Tato řízení jsou stále v rozpracované fázi a není možné do nich jakkoliv zasahovat. Proto se VV ČKA i jeho STK nebudou v tomto stádiu projednávání k jednotlivým případům vyjadřovat.

Jiří Jančálek
Prezident ČKA

Datum: 15. 7. 2011 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Jiří Jančálek