ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Povinnost dorostu – update (4. 4. 2011)

Rozpis Kuželkářské ligy ukládá účastníkům splnit tzv. povinnost dorostu. STK se podívala na plnění této podmínky účastníky ligových soutěží.

Na úvod uvádím přesné znění příslušných odstavců Rozpisu ligových soutěží.

11. Povinnosti
c) Oddíl, který má družstvo dospělých v některé ligové soutěži (s výjimkou 3. KLZ), musí mít v soutěžním ročníku 2010–2011 zařazeno v některé mistrovské soutěži družstvo dorostu a toto družstvo musí řádně absolvovat celý soutěžní ročník.
d) Pokud družstvo dorostu, jehož start v mistrovské soutěži podmiňuje setrvání družstva dospělých v soutěži podle písm. c), nesplní podmínky uvedené v písm. c), musí hráči tohoto oddílu dorostenecké či žákovské kategorie v rámci svých soutěží odehrát dohromady alespoň 20 startů, přičemž jednomu hráči se započte nejvýše 8 startů. Do tohoto počtu je možno započítat starty v PMN.
e) Není-li oddíl schopen splnit podmínku uvedenou v odst. c) vlastními silami, může uzavřít písemnou dohodu s jiným oddílem, který ji splní místo něj. Tato písemná dohoda musí být předložena STK ČKA nejpozději do 31. srpna 2010.
f) V případě nesplnění podmínky pod písm. c) s případným využitím možností uvedených pod písm. d) a e), bude příslušné družstvo považováno za přednostně sestupující z příslušné skupiny bez ohledu na jeho umístění.

Výše zmíněná povinnost se týká celkem 75 oddílů a v nich 137 ligových družstev . Při detailním prozkoumání všech skupin Dorostenecké ligy napříč celou republikou jsem nalezl celkem 122 družstev dorostu zapojených do soutěží. Je ovšem možné, že existují ještě nějaké nižší regionální soutěže dorostu, na které jsem nedohlédl. K tomu se přidávají dle bodu d) starty žáků v PMN a starty dorostenců v soutěžích dospělých, o kterých získávam od oddílů informace postupně. Do počtu startů žáků či případně dorostenců jsme připraveni započítat i starty mládeže v regionálních variantách PMN, přestože to rozpis soutěže výslovně neuvádí. STK také obdržela sedm smluv o splnění podmínky dorostu jiným oddílem dle ustanovení odst. e). 

Po hloubkové kontrole musím s potěšením konstatovat, že všechny oddíly tuto povinnost splinily.

Za STK
Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 4. 4. 2011 | Sekce: STK | Autor: Hanuš Slavík