ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Jednání s prezidentem NBC

V sobotu 12. února 2011 se uskutečnilo v Praze na Slavii jednání s prezidentem NBC panem Schweidkardtem. Z naší strany se tohoto jednání zúčastnili pánové Tlamka, Jančálek, Jaroš (tedy současní prezidenti ČKBF a ČKA s předchozím prezidentem ČKA) a generální sekretářka ČKA paní Palánová.

Již složením jednacího týmu jsme NBC jasně deklarovali, že naše stanoviska se vůči mezinárodní organizaci časem nemění. Termín schůzky byl stanoven s ohledem k oslavě 90. narozenin pana Cihláře, která se uskutečnila na kuželně Slavie ve stejném termínu.

Impulsem k tomuto jednání bylo naše hlášení členské základny – výše členských poplatků mezinárodní federaci závisí na počtu našich členů. Protože podle mezinárodních předpisů se MS mohou zúčastnit jen hráči, kteří v národních svazech hrají soutěže v disciplíně 120 hs, nahlásili jsme za rok 2010 jen 850 členů (před rokem téměř 10 000). NBC na naše hlášení logicky zareagovala s nabídkou na schůzku. A tak prvním bodem našeho jednání bylo seznámení prezidenta NBC s ekonomickou situací v českém sportu (Sazka, změny poskytování státních dotací…). Vysvětlili jsme mu, proč jsme NBC nahlásili o tolik členů méně. Podle našeho názoru jsou si všechny svazy rovny – mají stejná práva (1 hlas na konferenci, 1 družstvo na MS…), měly by mít také stejné povinnosti (jednotné členské poplatky…).

Ve stejné tíživé situaci je však více národních svazů. Jako východisko se jeví změna systému MS. Přechod na disciplínu 120 hs a další změny byly prováděny s cílem zatraktivnit náš sport, přilákat více diváků a především více sponzorů. Evidentně se tyto cíle nepodařilo naplnit – skutečností je pravý opak. Ještě před pár lety se MS dospělých konalo jednou za 2 roky a trvalo 1 týden. Nyní se koná každý rok a trvá 1 týden (jednotlivci) a 2 týdny (družstva). Prezident NBC nás informoval, že se uvažuje o změně: kvalifikační část MS družstev by se odehrála formou mezistátních zápasů ve skupinách a jen vítězové by startovali v turnaji na MS. Naši zástupci upozornili také na specifické poměry v kuželkách. Jsme zřejmě jediným sportem, kde se za postup do dalšího kola platí další startovného. Požádali jsme NBC, aby startovní poplatky byly zrušeny alespoň v kategorii dorostu.

Dalším okruhem byla problematika dopingu, s důrazem na dvě oblasti: antidopingová prohlášení a alkohol. Antidopingová prohlášení musí podepsat každý (hráč i „funkcionář“), který přijde do styku s NBC, tj. reprezentace a klubová družstva, která startují v soutěžích NBC. Jakmile se však v antidopingových předpisech něco změní, je nutné podepsat nové prohlášení. Už existují 3 verze. I když se to nezdá, administrativa s tím spojená významným způsobem zatěžuje náš sekretariát. Alkohol jako doping je v kuželkách pojat velmi přísně. Prezident NBC nám nebyl schopen vysvětlit, proč už 12 hodin před začátkem soutěže je alkohol považován za doping.

Během jednání jsme se dozvěděli i některé zajímavé informace. Na nejbližším kongresu FIQ, který se uskuteční v Hongkongu, bude projednána nová organizační struktura FIQ. V Austrálii byla před 4 lety desetidráha a od té doby přibylo 5 čtyř- a šestidrah. V sobotu 19. 2. 2011 se bude v Německu řešit spor mezi Württemberským zemským svazem a DKBC. Takže i světová scéna je poměrně bouřlivá.

Jednání trvalo přibližně 3 hodiny. Podkladový materiál k jednání měl 5 stran. Je tedy pochopitelné, že tato stručná zpráva z jednání zmiňuje jen ty základní body. Prezident NBC si všechny naše připomínky vyslechl a slíbil, že se jimi NBC bude zabývat. Věřme, že snažení našich zástupců nebylo marné a něco pozitivního toto jednání přinese.

Datum: 15. 2. 2011 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek