ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Návrh soutěží mládeže 2011–2012

Komise mládeže ČKA předkládá první návrh možných alternativ soutěží mládeže pro sezónu 2011–2012. V příloze je v hrubých rysech rozpracováno několik alternativ, včetně těch, které nebyly přijaty na semináři trenérů v Olomouci (turnajový způsob, disciplína 100 hs). Přesto považujeme za vhodné i tyto alternativy veřejnosti představit.

Konečná verze by měla vycházet z následujících pravidel:

  • a) soutěž bude celoroční (nikoliv jako nadstavba soutěží krajských)
  • b) soutěž bude vypsána pro 3-členná družstva dorostu (libovolný počet chlapců i dívek) v disciplíně 120 hs
  • c) věková hranice 13–18 let
  • d) soutěž se bude hrát formou vzájemných utkání
  • e) kvalifikace se bude hrát koncem května nebo začátkem června a mohou v ní startovat pouze ti hráči a hráčky, které mohou v následující sezóně nejvyšší soutěž hrát
  • f) kvalifikace je určena pro všechna družstva (bez ohledu na umístění v KP), která splňují výše uvedená kritéria

KM ve spolupráci s STK připraví takové změny v pravidlech a přestupním řádu, aby byl velmi jednoduchý start hráče (hráčky) z jiného oddílu za celek v nejvyšší soutěži. Toto zjednodušení („zapůjčení hráče“) by mělo vést k tomu, aby i jednotliví kvalitní hráči z oddílů, které nemají dostatek dalších hráčů, mohli startovat v nejvyšší soutěži. Na těchto „základech“ se shodla i naprostá většina trenérů mládeže, kteří se semináře v Olomouci zúčastnili. Jediným bodem, kde nedošlo ke shodě byla problematika, zda umožnit hrát tuto soutěž i na dvoudráhách nebo pouze na čtyřdrahách.

KM ČKA se obrací na všechny zájemce, především z řad těch, kteří mají zkušenosti z práce s mládeží, aby se případně k předloženým návrhům (především k možnosti hrát na dvoudrahách) vyjádřili. Svoje postřehy zasílejte na adresu předsedy KM ČKA Františka Majera (F.Majer@tiscali.cz) nejpozději do konce února 2011. Po tomto termínu KM vyhodnotí došlé příspěvky a na jejich základě představí definitivní model budoucí soutěže.

V dalších bodech diskuse v Olomouci bylo KM ČKA doporučeno, aby se turnaje výběrů krajů (jak v kategorii dorostu, tak i žactva) konaly alespoň dvakrát ročně v obou kategoriích. Bylo rovněž doporučeno, aby k tomu byly využity peníze za příspěvky klubům na jízdné v PMN. Bylo konstatováno, že takto rozmělněné částky oddílům stejně ani zdaleka nepomohou pokrýt náklady spojené s účastí v PMN, ale celkově vytvářejí takovou částku, za kterou by další dva turnaje krajských výběrů šly uspořádat. K dalším návrhům soutěží mládeže (jednorázová MČR, PMN atd.) nebyly vzneseny žádné připomínky a byl s nimi vyjádřen souhlas. Pouze bylo doporučeno nezařazovat do PMN skoky přes švihadlo jako disciplínu, která by se sčítala s výkony na dráze.

KM ČKA velmi děkuje všem trenérům, kteří zaslali svoje připomínky nebo se zúčastnili semináře v Olomouci a svými názory a připomínkami se velmi výrazně podíleli na tvorbě nových soutěží.

Datum: 2. 2. 2011 | Sekce: Mládež | Autor: František Majer