ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Neregistrovaným začíná nová sezona

Pátý ročník této populární soutěže „Hobíků“ začíná vydáním propozic. Aktualizace: změna termínu konání finálového turnaje!

Propozice 5. ročníku MČR neregistrovaných kuželkářů, rok 2011

Preambule

Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů dále MČR NERE je soutěžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů celé České republiky, jejich soutěže jsou řízeny samostatně podle místních specifických podmínek. MČR bude výhledově sloužit jako kvalifikace nejlepších amatérských kuželkářů k případné mezinárodní reprezentaci. Celková základna účastníků MČR bude centrálně vedena jako „SEKCE NERE“ při ČKA. Vedení sekce je voleno podle stanov, řídí a stanovuje podmínky průběhu MČR NERE.

Organizační pracovníci MČR NERE roku 2011

Jméno Město Funkce E-mail Mobil
Petr Šístek Přerov ředitel sistek.petr@centrum.cz 723 146 234
František Hnilica Olomouc administrativa fralica@seznam.cz 721 483 939
Jan Ambra Podbořany organizace JanAmbra@seznam.cz 603 797 457
Josef Strachoň Ústí nad Labem organizace strachon@idemax.cz 602 180 928
Antonín Štrajt Blansko organizace astrait@seznam.cz 728 266 946
Jiří Hetych Česká Třebová organizace j.hetych@seznam.cz 603 395 233
Jaroslav Zajíček Valašské Meziříčí organizace zaj5@seznam.cz 724 261 534
Martin Keketi Karlovy Vary organizace folio@dpkv.cz 607 672 339

1. Podmínky účasti

Možnost přihlásit družstvo do soutěže mají pořadatelé soutěží neregistrovaných, jejichž dlouhodobá i jednorázová soutěž skončila do 31. ledna 2011. Družstvo smí reprezentovat pouze jednu soutěž. Soutěž nesmí vyslat dva zástupce – netýká se obhájce titulu z minulého roku. Jednotlivci nemohou hrát v jednom ročníku za dvě družstva. V kvalifikaci může být na soupisce družstva šest jmen. Z toho může být jeden hráč, (hráčka) z jiného družstva, ale jen ze stejné soutěže, kterou družstvo reprezentuje. Na finále se soupiska může upravit o jednoho hráče za stejných podmínek výše uvedených. Startovat může neomezený počet žen. Družstvo, u kterého se prokáže nerespektování těchto pravidel bude ze soutěže vyloučeno a výsledky anulovány. Totožnost se prokazuje platnými doklady, občanským průkazem, pasem. Členové družstva, účastníků MČR 2011 mohou být hráči i registrovaní kuželkářskými svazy ČR a Evropských států, (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však neodehráli ani jeden hod v soutěžích těmito svazy organizovanými v období od 31. 12. 2008 a později. Soutěže se nesmí účastnit hráč, který nedosáhnul nejpozději ke dni 15. 4. 2011 15 let, datum narození 16. 4. 1996 a mladší.

2. Systém soutěže – rok 2011

Kvalifikační místa:
Čechy západ Karlovy Vary 14. 5. 2011
Čechy východ, Morava západ Česká Třebová 21. 5. 2011
Zbytek Moravy Valašské Meziříčí 21. 5. 2011
Finálový turnaj
Finále Přerov 18. a 19. 6. 2011
5. a 6. 6. 2011

Čtyřčlenná družstva odehrají všechna utkání na 60 hodů sdružených. Hráči mají nárok na pět zkušebních hodů. Výsledky jednotlivců se sčítají a celkový součet určí nához družstva. Do finálového turnaje postoupí podle poměrného klíče 28 družstev, které odehrají 1. den kvalifikaci ze které postoupí 16 družstev do samotného finále. Finále se hraje od nuly, výsledek se s předchozími nesečítá. Výkony jednotlivců se nehodnotí, ale evidují se. Pořadí turnajů na všech úrovních určuje: a) nejvyšší celkový počet shozených kuželek, b) vyšší dorážka, c) menší počet chyb, d) vyšší nához nejlepšího hráče družstva, jeho lepší dorážka, jeho menší počet chyb.

3. Další ustanovení

Sekce MČR NERE je samofinancovaná. Vedoucí soutěží, které májí zájem účasti na MČR NERE pošlou přihlášku na mail: Františka Hnilici fralica@seznam.cz; nejpozději do 20. 3. 2011. Přihláška bude obsahovat název soutěže, místo, název družstva, mailovou adresu a kontakt na vedoucího. Vedoucí pak zajistí do termínu 30. 4. 2011 úhradu částky 1 000 Kč na konto zřízené u ČKA SEKCE NERE. Z této částky se hradí náklady kvalifikací i finále MČR NERE. Součástí finálového turnaje bude večírek. Místnost a další technické podrobnosti zajistí pořadatelé. Protesty se řeší na místě se všemi zúčastněnými vedoucími družstev, popřípadě jejich pověřenými zástupci. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků, případné zranění si postižení vypořádají z vlastní pojistky.

Dodatečná prosba: Pro dostatečné zmapování a evidence našich specifických soutěží pak vedoucí soutěží nechají jednotlivým družstvům vyplnit dotazníky, které v souladu s činností ČKA budou sloužit k prokázání masovosti amatérského kuželkářského sportu. Dotazníky budou zaslány spolu s pokyny patby.

4. Vyhodnocení a ceny

Vítězné finálové družstvo získá titul „MČR neregistrovaných“, putovní pohár, ceny a automatickou možnost zúčastnit se kvalifikace v následujícím ročníku. Získává tím místo pro další družstvo své soutěže. Družstva na medailových místech obdrží ceny. Vyhlášení nejlepších bude provedeno ihned po ukončení finále a zpracování výsledků.

František Hnilica

Datum: 26. 1. 2011 | Sekce: Neregistrovaní | Autor: František Hnilica