ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Diskuse k soutěžím mládeže

Komise mládeže ČKA se znovu obrací na všechny trenéry mládežnických družstev i ostatní členy ČKA, kteří mají zkušenosti v oblasti mládežnických kuželek, aby se vyjádřili k návrhu nové struktury mládežnických soutěží, která by měla vstoupit v platnost od příští sezóny.

Všechny Vaše návrhy směřujte na mailovou adresu . KM ČKA také nabízí trenérům mládeže účast na besedě, která se uskuteční v rámci Vánočního turnaje dorostu v Olomouci v sobotu 18. prosince 2010 od 19 hod., a která bude zaměřena pouze na strukturu soutěží mládeže. Do té doby by však bylo potřeba, aby Vaše návrhy byly již zapracovány do nové pracovní verze. Trenéři, kteří by měli zájem se této besedy zůčastnit, ať se přihlásí na výše uvedené mailové adrese nejpozději do 10. prosince 2010 tak, aby jim mohl být zajištěn nocleh (hradí ČKA).

Datum: 1. 12. 2010 | Sekce: Mládež | Autor: František Majer