ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Budoucnost soutěží mládeže

V tomto článku Vám předkládáme pracovní verzi úpravy všech mládežnických soutěží, které by měly vstoupit v platnost v příštím ročníku 2011–2012. Některé věci bychom rádi vyzkoušeli již v sezóně letošní. Jsme si vědomi, že nikdy se nezavděčíme všem, že nikdy nebudou spokojeni všichni.

Naše modely vycházejí:

  • a) ze současné situace v mládežnických soutěžích (finanční i personální)
  • b) z nových disciplín, které se hrají na MS
  • c) z potřeby alespoň trochu eliminovat jednostrannou zátěž u nejmladších
  • d) v neposlední řadě z nutnosti vrátit vrcholným dorosteneckým soutěžím punc kvality a prestiže
  • e) ze situace, kdy znovuvytvoření II. lig dorostu je naprosto nereálné

Tento návrh je určen k posouzení široké kuželkářské veřejnosti, především pak všem trenérům, kteří s mládeží pracují. Byli bychom velice rádi, aby diskuse vedená nad jednotlivými body byla konstruktivní, věcná a vedená „s celorepublikovým nadhledem“, nikoliv jen zájmy vlastního oddílu nebo klubu. Očekáváme rovněž, že budete nejen „bourat“, ale zároveň také „stavět“. Ke každé změně jsme se snažili napsat i odůvodnění, proč by to tak mělo být. K dlouhodobé soutěži mládeže předkládáme dva rovnoprávné návrhy jak by mohly soutěže od příštího ročníku vypadat.

A ještě jedna připomínka – tento materiál je pracovní a otevřený veškerým návrhům a škrtům. Nicméně bychom Vás rádi poprosili, abyste se nad všemi návrhy zamysleli a neškrtali je jen proto, že na první pohled jsou špatné a nebo by narušily zajetý stereotyp.

Celou diskusi bychom rádi uzavřeli do 10. prosince 2010 tak, abychom mohli nejčastější připomínky a návrhy zapracovat a již konkrétní podobu předložit trenérům a veřejnosti na Vánočním turnaji dorostu.

Datum: 8. 11. 2010 | Sekce: Mládež | Autor: František Majer