ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Jednání s NBC v Ritzingu

V úterý 26. 10. 2010 jsem se zúčastnil zasedání Technické komise WNBA, které se konalo v dějišti mistrovství světa. Následně proběhla jednání se zástupci NBC a dalšími osobami.

Po skončení TK WNBA jsem vedl soukromé jednání s prezidentem NBC panem Schweikardtem a s novým sekretářem NBC panem Richterem. V prvé řadě jsem se ptal po výsledcích disciplinárních řízení, které NBC s ČKA zavedla. Pro ty, kteří nevědí, čeho se disciplinární řízení týkala, stručně připomenu základní body. Nejprve však zmíním, že oznámení o zahájení řízení ze strany NBC a naše reakce proběhly v letošním červnu. O výsledcích jsme nebyli zatím písemně informováni. Ústní vysvětlení jsem obdržel až v Ritzingu.

Kauza Vyškov: NBC zjistila, že KK Vyškov pořádá turnaj za účasti špičkových zahraničních hráčů, aniž by požádal NBC o schválení (spojené se zaplacením poplatku 150 eur). Naše reakce: ČKA reagovala v tom smyslu, že se jedná o soukromou akci dotyčného klubu, který se sám rozhodl, koho na svoji kuželnu pozve a jaký program pro své hosty připraví. ČKA tyto formy přátelství mezi kuželkáři napříč národními svazy podporuje a podle názoru ČKA by tak měla postupovat i NBC. Výsledek: Disciplinární řízení bylo vůči nám zastaveno. Nicméně bylo přijato usnesení, že všechny turnaje s mezinárodní účastí, ve kterých vítěz získá finanční odměnu, musí schvalovat NBC. Nechápu proč. NBC sama není schopna zajistit ceny alespoň pro vítěze MS. Kdo však postoupí do dalšího kola, za odměnu si zaplatí další startovné. Na letošním MS to činí 70 eur za hráče.

Kauza Miroslav Milan: Podle sdělení NBC tento hráč startoval v Rakousku a při ukončení svého působení v rakouských soutěžích (konec jara 2007) nepožádal o vydání tzv. Freigabe, které potvrzuje sekretariát NBC. Naše reakce: Hráč M.Milan je nepřetržitě členem ČKA od roku 2004 (nyní je registrován za MS Brno). ČKA nevydala písemný souhlas s jeho přestupem do Rakouska. Pokud tam startoval, bylo to bez našeho souhlasu. Výsledek: NBC předalo celou kauzu zpět k dořešení Rakouskému svazu. Za nás mohu doplnit, že Rakouský svaz nás zatím nekontaktoval a my to zcela jistě nebudeme urgovat. Případné potrestání hráče Milana je dnes již bezpředmětné, protože podle našich řádů uplynula promlčecí lhůta.

A teď zpět k dalšímu mému jednání s prezidentem NBC. Snažil jsem se mu vysvětlit celkovou situaci u nás, sdělil jsem mu naše výhrady k činnosti NBC (především nepřijatelné zasahování do našich kompetencí, velká byrokracie spojená s problematikou dopingu). Řada těchto věcí byla v minulosti spojena s osobou pana Grubera. Ten však k 31.8.2010 složil svoji funkci sekretáře NBC a k 30.9.2010 také funkci sekretáře WNBA. Nový sekretář NBC mne ubezpečil, že chce zavést jiný styl práce. Domluvili jsme se, že počátkem roku 2011 přijedou prezident NBC se svým sekretářem do Prahy, kde vše, co nás tíží, detailně projednáme.

V Ritzingu jsem však nejednal jen se zástupci NBC. Setkal jsem se i s prezidenty Slovenského a Polského kuželkářského svazu, hovořil jsem také se sportovním ředitelem Německého kuželkářského svazu. Pan Majchrzak mi potvrdil, že Poláci nebudou mít příští rok peníze, aby se mohli účastnit soutěží NBC. Pan Bernhard mne zase informoval, že Němci už nyní mají nedostatek peněz, takže MS v Ritzingu se účastní jen 1 muž a 4 ženy (i když Němci mohli přihlásit 12 startujících). Aniž bych zabíhal do dalších podrobností mohu konstatovat, že nás trápí obdobné problémy. Proto jsem se se zástupci sousedních svazů domluvil, že se sejdeme a pokusíme najít společný postup. Tato setkání by se měla uskutečnila před návštěvou zástupců NBC v Praze.

O výsledcích jednání budu naše členy samozřejmě informovat.

Datum: 28. 10. 2010 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek