ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Výzva pro zájemce o licenci Správce pasů ke koulím

VV ČKA vyzývá všechny zájemce o udělení licence Správce pasů ke koulím, aby se ucházeli se svojí nabídkou o udělení této licence. Přihlásit se může libovolný subjekt. VV ČKA počítá s tím, že Správců pasů bude několik.

Několik hlavních informací pro Správce pasů:

Správce pasů:

  • vede evidenci jím vydaných pasů;
  • odvede ČKA za každý vydaný pas ke kouli stanovený poplatek 100 Kč;
  • ručí za soulad certifikované koule s ustanoveními Technických předpisů WNBA a za to, že koule je od výrobce, který má platnou licenci WNBA;
  • musí vydat pas ke kouli a předat jej zákazníkovi společně s koulí;
  • každá koule musí mít svůj vlastní pas;
  • je oprávněn si účtovat si poplatek za vydání pasu či certifikaci koule odpovídající jeho nákladům a obchodnímu modelu;
  • neručí za opotřebení koule způsobené běžným hraním.

Další podrobnosti na vyžádání.
Přihlášky podávejte k rukám předsedy STK ČKA Hanuše Slavíka.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 15. 7. 2010 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík