ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Novela STP

VV ČKA po více než půlroční práci schválil novelu Sportovně technických předpisů. Změny nejsou tak razantní jako v roce 2007, kdy se měnila celá struktura STP, ale přesto lze v novém znění předpisů několik zásadních změn nalézt.

 • Bude umožněno používat při hře vlastní koule. Okolnosti definuje nově zařazený čl. 18 v Pravidlech. Ovlivněno bylo několik dalších článků pravidel i Řádu rozhodčích. Definují se přestupky i povinnosti činovníků a rozhodčích ve vztahu ke koulím s pasem. Pasy ke koulím se vydávají pouze na majitele koulí, tedy na jednotlivce, nikoli na družstvo. Pasy budou vydávat licencovaní správci pasů, celkovou evidenci provádí Technická komise ČKA.
 • Ruší se kontroverzní ustanovení o přesunu hráčů v rámci oddílu do nižší soutěže a také ustanovení o závazném počtu hráčů, kteří musí odehrát aspoň jeden start. Ustanovení o dopsání nezařazeného hráče na soupisku družstva, za které uskutečnil první start, zůstává v platnosti, ale dopsání je automatické a má následně velký význam. První start není považován za start náhradníka.
 • Zcela průlomová je změna pravidla o náhradnících. Každý hráč je uveden na soupisce jediného družstva (ať již před zahájením soutěže nebo dopsáním po prvním startu) a v něm zůstává po celou příslušnou část soutěžního ročníku. Má k dispozici tři starty náhradníka ve vyšší soutěži a tím jsou jeho možnosti vyčerpány. Po absolvování třetího startu již může hrát pouze za družstvo, na jehož soupisce je napsán – tedy za družstvo v nižší soutěži. Důvody jsou zřejmé – významné snížení možnosti ovlivnění průběhu nižších soutěží starty hráčů patřících do evidentně jiné výkonnostní úrovně.
 • Nebude možné přenechat místo v soutěži dohodou, platit bude pouze sportovní hledisko. Jedinou výjimkou bude přestup podstatné části družstva do jiného oddílu. V tomto případě bude možné převést soutěž na družstvo jiného oddílu. Úkon je podmíněn souhlasem obou dotčených oddílů. Hráčům, kteří přestoupili, nebude po dobu jednoho roku povoleno hostování.
 • Postup do vyšší soutěže bude možné nabídnout třem dalším družstvům v pořadí (dosud dvěma).
 • Definuje se postih za souběžný start v zahraničí a v našich soutěžích, a to vyhlášení neoprávněného startu a kontumace utkání.
 • Mění se způsob potrestání hráče za červenou kartu a dvě žluté karty za nesportovní chování na časově určený zákaz startu ve všech soutěžích, nikoli pouze v té, ve které se hráč přestupku dopustil.
 • Aby se předešlo nedorozuměním, byl výslovně kodifikován běžný postup zastavování času při rozcvičce.
 • Přestupovat bude možné pouze v období od 1. 6. do 31. 8., a to každý rok nejvýše jednou. Všechny další potřeby bude řešit instituce hostování.
 • Podstatně byla zvýšena maxima peněžitých trestů – 5 000 Kč pro jednotlivce a 30 000 Kč pro kolektiv.
 • Byla definována možnost uložení trestu kolektivu za provinění jednotlivce, člena tohoto kolektivu. Toto se dosud řešilo v Rozpisech soutěží.
 • V souvislosti se změnou Mezinárodních předpisů byl zaveden správní poplatek na přestup do zahraničí ve výši 100 €, který se bude platit NBC. Správní poplatek ČKA ve výši 500 Kč se nemění.
 • Byly vytvořeny dva nové tiskopisy –  Pas ke kouli a Zdravotní průkaz. Zdravotní průkaz se bude používat pouze v případě potřeby, zejména u reprezentantů. Pro drtivou většinu hráčů postačuje i nadále pouze prohlášení v souladu s čl. 8 Pravidel.

Odkazy:

Příslušná sekce webu Dokumenty bude aktualizována v nejbližší době.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 8. 6. 2010 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík