ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Pár faktických poznámek ke kauze Jihlava

Vím, že v této době naše pozornost směřuje k jiným věcem, např. k nedávno skončenému MS v Rijece či k letní přestávce. Sám mám také spoustu jiné práce a už jsem se k tomuto případu nechtěl vracet.

Navíc vše podstatné již napsal prezident ČKA Jirka Jančálek a já s jeho názorem naprosto souhlasím. Přesto jsem na to musel stále myslet, a proto jsem se rozhodl pár upřesňujících poznámek k vyjádření KK PSJ Jihlava napsat. A to z pozice STK ČKA, která je textu několikrát zmiňována. Snad tím nebudu čtenáře příliš zdržovat.

Především je nepravdivá ve článku uvedená věta:
 „Na počátku chceme vyvrátit tvrzení zveřejněné v posledním zpravodaji roku 2009, totiž že se náš tým k utkání nedostavil, aniž by neuvědomil své soupeře a vedoucího soutěže.

Ve Zpravodaji 1 .KLM bylo k tomuto utkání uvedeno pouze toto:
„Utkání kontumováno ve prospěch domácího celku. Družstvo KK PSJ Jihlava se nedostavilo k utkání ani po uplynutí čekací doby, rovněž nepožádalo telefonicky o prodloužení čekací doby o 1 hodinu.

To v žádném případě nevyjadřuje ve článku několikrát opakovanou skutečnost, že STK tvrdí, že KK PSJ Jihlava nikoho neuvědomila. Tento postoj nikdy STK nevyjádřila. O záměrech družstva Jihlavy STK informována byla a stejně tak i družstvo SKK Náchod. Samozřejmě připouštím, že je možné najít podstatné rezervy v rychlosti komunikace. Ovšem i členové STK mají své další, zejména pracovní, povinnosti, která jim někdy znemožní rychlou komunikaci. Ovšem tím nechci naše prodlevy nijak omlouvat.

Ve vznesených dotazech se diskutují zásady pro odkládání utkání. STK by se jistě mohla striktně držet pravidel a nikdy neustoupit. Ovšem nechceme být nekompromisní, a proto jsme otevřeni případnému jednání o odložení a k tomu jsme vytvořili a také před zahájením soutěžního ročníku zveřejnili jasné podmínky. Nejednalo se tedy o žádné doporučení, ale o jasně dané zásady. A je pak logické, že podle těchto podmínek budeme postupovat. Jaké hráče si každé družstvo uvede na své prvoligové soupisce je pouze věcí tohoto družstva, případně celého oddílu. Zmiňované „důchodce“ si tam jistě každý napsat mohl, samozřejmě když by v souladu s platným Rozpisem KL 2009–2010 absolvovali aspoň jeden start. O včasném doložení pracovní neschopnosti nebyla nikdy řeč, protože STK několikrát akceptovala i následně doložené neschopenky. Odkládáním utkání se ve svém příspěvku zabývá i J. Jančálek.

Hráči KK PSJ Jihlava zmiňují postup či vyjádření STK ČKA či se dovolávají postoje či názoru STK, protože se k ní odvolali. To z formálního pohledu neodpovídá skutečnosti ani předpisům. STK rozhodla již těmi dvěmi výše uvedenými větami ve Zpravodaji. Výrok o kontumaci je tedy rozhodnutí v 1. instanci. Následuje odvolání, které již řeší orgán ve 2. instanci, což je pro STK ČKA v souladu s čl.3 odst.3 a) SDŘ jedině VV ČKA. Odvolává se prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. STK tedy po obdržení odvolání dle předpisů ani nemohla postupovat jinak než předat veškeré podklady VV ČKA. Další vyjádření a výrok v této kauze tedy vynesl VV ČKA a z formálního pohledu by právě k němu měly směřovat další připomínky či dotazy. K lékařské kvalifikaci našeho prezidenta se vyjadřovat nebudu, on se také nikdy do této role nepasoval. K tomu se již dostatečně vyjádřil Jirka sám.

Ve druhé polovině textu hráčů Jihlavy se pro činnost STK vyskytuje jedna velmi závažná a správná připomínka, a to je stanovení termínu dohrávky přes nesouhlas jednoho z dotčených družstev. To je vždy zapeklitá věc. Ovšem je potřeba si uvědomit, že pozice vedoucího soutěže je jako mezi dvěma mlýnskými kameny a on musí z této situace nějak vyklouznout, to znamená najít řešení, které by pokud možno bylo v souladu s možnostmi obou soupeřů, často v časovém presu. Pokud se soupeři shodnou, je to jednoduchá věc, ale pokud ne, tak je potřeba volit co nejcitlivější způsob, ale nějaké řešení se prostě najít musí.

Další okolnosti komunikace mezi všemi třemi stranami asi není potřeba zpětně detailně rozebírat, protože s tím již nic neuděláme, zde mají Jihlavští jistě v něčem pravdu. Nicméně se celkově nemohu zbavit podobného pocitu, jaký vyjádřil náš prezident, a sice, že Jihlavští mají tendenci respektovat pouze to, co jim vyhovuje.

Datum: 4. 6. 2010 | Sekce: Ostatní | Autor: Hanuš Slavík