ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Vyjádření J. Jančálka ke kauze Náchod–Jihlava

Předpokládal jsem, že případ nesehraného zápasu I. KLM mezi družstvy Náchoda a Jihlavy je již vyřešenou záležitostí, ale koukám, že jsem se hrubě mýlil. Dovolím si tedy k tomu také napsat pár řádek.

Celá kauza má dvě základní roviny. V prvé řadě je zde obecný problém odkládání zápasů spojený se stanovením náhradního termínu. Existují jen dvě možnosti, jak může řídící orgán soutěže přistoupit k odkládání zápasů, aby dostál své povinnosti „měřit všem stejným metrem“. První: nezkoumat důvody k odložení zápasu a každé žádosti vyhovět. Pochopitelně tento přístup vede k naprostému bezvládí. Zpočátku to možná bude někomu vyhovovat, ale záhy se začne oprávněně objevovat otázka: „K čemu je řídící orgán?“ Přílišná snaha každému vyhovět se nakonec obrátí proti samotné STK. Takže tento způsob řešení není vhodný. Druhá možnost je přesně opačná: nikomu a za žádných okolností nepovolit změnu termínu. Je to tvrdé řešení, ale pro všechny stejně spravedlivé. Můžeme ho v našem sportu zavést? Obecně vzato, ano. Ale i tady se po čase snese na STK velká vlna nevole. Kuželky nejsou sportem profesionálů, kteří kromě něj nedělají nic jiného.

Takže nakonec je třeba najít nějaký kompromis. Odkládat zápasy ano, ale jen za přesně daných podmínek. Vedle reprezentačních důvodů, které asi nikdo nebude zpochybňovat, mohou nastat zdravotní důvody. Před začátkem soutěže STK ČKA jasně formulovala své podmínky, za kterých je ochotna povolit odložení konkrétního zápasu. Pokud není zápas sehrán v předepsaném termínu, je nutné najít pro něj nový. A s tím může být problém, který především tkví v obsazenosti našich kuželen jejíž důsledkem je provázání různých soutěží. Je tedy logické, že návrhy na nový termín předkládá „domácí družstvo“ s ohledem na „domácí podmínky“. Pokud je to jen trochu možné, jistě se bude snažit vyhovět připomínkám soupeře.

Poslední slovo při určování termínu však vždy přísluší STK. Ta při svém rozhodování musí dbát na hladký a regulérní průběh soutěží. A to nejen těch, které sama řídí. Při tvorbě termínové listiny před začátkem soutěží má pochopitelně přednost 1. liga před okresním přeborem, ale v průběhu rozehraného ročníku musí i 1. liga brát ohled na nižší soutěže. Silové vynucení si přednosti je možné jen ve výjimečných případech, kdy jiné řešení neexistuje či by bylo jen s velkými obtížemi realizovatelné. Ten, kdo „zavinil“ změnu termínu, musí počítat s určitými komplikacemi.

Vše, co bylo zatím napsáno, platí zcela obecně bez vazby na nějaký konkrétní případ. Já si teď dovolím uvést několik faktů, které se již vážou ke zmíněnému zápasu I. KLM. STK ČKA měla v tomto případě těžkou úlohu, protože dotčená družstva se nedohodla na společném návrhu. Řídící orgán soutěže je tady od toho, aby soutěž řídil. A tak stanovil termín náhradního zápasu. Jak k němu dospěl není podstatné. STK tak rozhodla, přestože věděla o kolizi tohoto termínu se zamýšleným termínem oddílového přeboru Jihlavy. Zúčastněná družstva byla povinna rozhodnutí STK respektovat.

A nyní se dostáváme k druhé rovině problému. Když se náhradní termín utkání nachýlil, obdržel vedoucí soutěže informaci, že čtyři hráči Jihlavy onemocněli. Řídící orgán nemá jen nařizovat, ale má si také kontrolovat plnění svých nařízení. V tomto případě měla STK ČKA určitou pochybnost, zda onemocnění hráčů Jihlavy není jen účelové. Proto jsem se po dohodě s vedoucím soutěže vypravil do Jihlavy, abych vyvrátil stín podezření. Bohužel jsem v plánovaném termínu utkání na kuželně Jihlavy narazil na tři ze čtyř nemocných, z nichž jeden dokonce hrál na drahách. Nejen hráče Jihlavy mohu ubezpečit, že jsem si vědom absence svého lékařského vzdělání, proto jsem také nikdy netvrdil, že dotčená trojice hráčů byla zdravá. Vždy jsem se omezil jen na konstatování faktu koho jsem viděl a co jsem ho viděl činit. Nechal jsem a nechávám i nadále na každém, aby si svůj závěr udělal sám.

Až do teď jsem se snažil být maximálně objektivní. Na závěr si dovolím vyjádřit i svůj soukromý závěr. Začnu citací z vyjádření Jihlavy: „Bohužel u této kauzy máme o rovnosti jednání zúčastněných opodstatněné pochybnosti. S odstupem času uznáváme, že postih mohl být vzhledem k přestupku daleko vyšší, avšak zároveň dodáváme, že s možností postihu jsme počítali od začátku. Ani tato hrozba nás ovšem od našeho jednání neodradila a pokud bychom se znovu dostali do této situace, jednali bychom naprosto stejně, protože si myslíme, že vedení soutěže nepostupovalo správně.“ Já osobně z jejich vyjádření cítím, že si přisvojují právo vybírat si z nařízení řídícího orgánu jen ta, která jsou jim po chuti. A navíc, pokud by termín odloženého zápasu odpovídal jejich představám, zřejmě by do Náchoda odjeli bez ohledu na zdravotní stav svých hráčů. Jak to tedy bylo s tím onemocněním?

V tuto chvíli je pro mne však podstatnější jiná skutečnost. Chorvatská Rijeka hostí v těchto dnech světový pohár dorostu a žactva. Na něj naváže mistrovství světa juniorů. Takže ať se našim borcům daří.

Datum: 23. 5. 2010 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek