ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Vyjádření Jihlavy k utkání 11. kola

Družstvo mužů KK PSJ Jihlava se obrátilo na MMK s žádostí o zveřejnění jejich stanoviska ke kauze neodehraného utkání Náchod–Jihlava na konci minulého roku.

Rádi bychom se vyjádřili veřejně písemnou cestou ke kauze kolem utkání 11. kola 1. KLM mezi družstvy SKK Náchod a KK PSJ Jihlava, neboť si myslíme, že v této kauze došlo k několika zásadním událostem, které byly poněkud mylně pochopeny a následně interpretovány vedením ČKA, čímž došlo k poškození kuželkářské reputace celého klubu. Naším jednáním jsme chtěli v první řadě poukázat na některé nedostatky v systému odkládání zápasů. Bohužel na několik podstatných otázek vznesených při projednávání případu STK ČKA se nám však nedostalo žádné odpovědi. Rádi bychom také tímto článkem zamezili veškerým spekulacím široké kuželkářské veřejnosti a také chceme jednou provždy ukončit tuto politováníhodnou kauzu.

Na počátku chceme vyvrátit tvrzení zveřejněné v posledním zpravodaji roku 2009, totiž že se náš tým k utkání nedostavil, aniž by neuvědomil své soupeře a vedoucího soutěže. Všichni zainteresovaní (vedoucí domácího družstva i vedoucí soutěže) byli řádně a včas informováni o našem záměru utkání odložit. Během týdne před utkáním onemocněli 4 hráči pravidelně nastupující v naší základní sestavě a my požádali o odložení utkání. Podle pravidel je však nutno mít nemocné 4 hráče ze základní soupisky, což jsme si zpočátku neuvědomili. Z tohoto důvodu nakonec vedoucí soutěže naši žádost zamítl. Zamítnutí nám však oznámil až v sobotu asi 2 hodiny před plánovaným začátkem zápasu, ačkoli do té doby během celého jednání neměl proti našemu postupu námitek. Na naší soupisce ovšem tou dobou figurovali i dva hráči dlouhodobě zranění, kteří sice ještě nemohli nastoupit do utkání, neboť byli v rekonvalescenci, avšak v pracovní neschopnosti již nebyli. V termínu před utkáním navíc nebyli přítomni v Jihlavě, proto jsme nebyli schopni zajistit včas jejich omluvenky požadované vedoucím soutěže. Jak vše posoudila STK jste se mohli dozvědět v prvním čísle KuLi tohoto roku.

Právě v souvislosti s tímto postupem se objevily 4 faktické problémy, nad kterými by se měl řídící orgán soutěže řádně zamyslet a co nejvhodnějším způsobem pozměnit příslušné formulace v pravidlech:

  • 1) Žádost byla zamítnuta z důvodu včasného nedoložení neschopnosti, i přes to, že v pravidlech je pouze věta doporučujícího rázu. Od kdy je doporučení nařízením?
  • 2) Jaký smysl má ustanovení o nutnosti doložení 4 omluvenek hráčů ze základní soupisky? Pokud vezmeme nařízení do důsledku, lze za stávajícího systému napsat na základní soupisku 4 „důchodce“ u kterých se neschopnost dokládá mnohem snadněji a v tu chvíli lze odkládat utkání dle libovůle takto jednajícího družstva.
  • 3) Dle vyjádření STK „byli přistiženi na kuželně v Jihlavě tři ze jmenovaných hráčů, z nichž jeden v daném okamžiku hrál na drahách,“ což ovšem navozuje asi nejdůležitější otázku. Musí hráč omluvený ze zápasu dokladem od lékaře být opravdu ve stavu neschopném jakékoliv činnosti, ba co více, ležet doma v posteli v horečkách? Proč pravidla nepřipouštějí možnost rekonvalescenčního tréninku?
  • 4) Je Jiří Jančálek (potažmo jiná osoba konající kontrolu) natolik zdatným doktorem, aby posoudil skutečný zdravotní stav hráčů v době řádného termínu utkání a má na toto faktické oprávnění?

Ať už STK provede jakékoliv kroky, je nutné se dále zmínit o dalších okolnostech, které nás vedly k onomu pro někoho podvodnému jednání. Naše družstvo vidí problém celého konfliktu v úplně jiných příčinách, a proto na celé jednání A družstva Jihlavy je potřeba nahlížet jako na důsledek celé řady nelogických událostí.

Považujeme za nutné vyjádřit zásadní nesouhlas se způsobem celého dojednávání termínu dohrávky. Při prvním jednání s Náchodem jsme navrhovali neděli po jejich sobotním utkání ligy mistrů s Bamberkem. Tento termín však Náchod odmítl s odůvodněním, že potřebují po zápase oslavu a v neděli nebudou schopni hry. Zde se domníváme podobně jako Disciplinární komise ČKA, že „jde o špičkové prvoligové družstvo, na které jsou oprávněně kladeny vyšší morální nároky“ a tudíž podobná odůvodnění nemají u tohoto družstva existovat ani v hlavách hráčů, natož se jimi ohánět při odkládání zápasů. Nicméně datum a začátek utkání určil vedoucí soutěže na 12. 12. 2009 od 15:00 i přes to, že jsme tento termín po celou dobu jednání označovali jako pro nás nevhodný z důvodu od počátku listopadu naplánovaných přeborů našeho oddílu. Přijatelný by byl pro nás ještě začátek 12. 12. 2009 v dopoledním čase, což jsme se snažili několikrát v průběhu jednání prosadit, ale bohužel nám ani tak nebylo vyhověno. Důvodem dle vyjádření domácích byl fakt, že SKK Náchod měl mít obsazenou kuželnu zápasem svých žen s KK Konstruktiva (3. liga). Pokud je nám však dobře známo, tento zápas byl na inkriminované dopoledne přeložen teprve po naší prosbě o dřívější začátek zápasu a to bez ohledu na absolutní přednost 1. KLM při volbě termínů. A ještě jeden fakt celé kauzy pokládá tzv. „máslo na hlavu“ vedoucímu soutěže. Je v pořádku, že se překládá utkání na datum mimo oficiální náhradní termín, týden po skončení celé části soutěže i přes odpor jednoho z týmů, který navíc tuto situaci nezpůsobil? Proč nebyl zápas předehrán v souladu s doplněním pravidel o překládání zápasu (stejný článek na základě kterého bylo vlastně utkání kontumováno) zveřejněných ve všech zpravodajích ČKA na začátku této sezony? Je smutné, že domácí oddíl o nutnosti přeložení věděl již na začátku října(!!!), ale soupeře o této skutečnosti informoval teprve 3 týdny před termínem daným řádným rozlosováním. Na základě výše zmíněného by měl tedy být zápas spíše předehrán než odložen, ovšem nebyl.

Sami jsme Ligu mistrů hráli a také jsme na vlastní kůži zažili, jaké to je hrát den po tak náročném zápase řádný ligový zápas. Kuželky hrajeme především pro zábavu a potěšení, proto se vždy snažíme vyjít maximálně vstříc jakýmkoliv prosbám, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. To samé ovšem očekáváme od našich soupeřů. Bohužel u této kauzy máme o rovnosti jednání zúčastněných opodstatněné pochybnosti. S odstupem času uznáváme, že postih mohl být vzhledem k přestupku daleko vyšší, avšak zároveň dodáváme, že s možností postihu jsme počítali od začátku. Ani tato hrozba nás ovšem od našeho jednání neodradila a pokud bychom se znovu dostali do této situace, jednali bychom naprosto stejně, protože si myslíme, že vedení soutěže nepostupovalo správně.

A tým mužů KK PSJ Jihlava

Tento článek nevyjadřuje stanovisko autorů a správců webu ani vedení ČKA. Je to názor družstva mužů KK PSJ Jihlava „A“. V případě zájmu poskytneme adekvátní prostor i druhé straně.

Datum: 21. 5. 2010 | Sekce: Ostatní | Autor: více autorů