ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Neregistrovaní 2010

Byly vydány propozice k tentokráte již 4. ročníku MČR neregistrovaných v kategorii družstev.

Organizátoři se letos chtěli vyvarovat nepříjemné situaci z loňska, kdy kvůli pozdě oznámeným termínům kvalifikací musela některá družstva odříct svoji účast. Především díky schůzce zástupců finálových družstev v Olomouci se letos podařilo stanovit jednotlivé termíny a místa konání všech turnajů, včetně finálového, se značným předstihem. Ve vedení soutěže se objevilo pár nových jmen. Přiložené propozice prošly oproti loňsku spíše kosmetickými změnami, neboť během 4 ročníků již byly všechny zásadní otázky vyřešeny ke spokojenosti většiny.


Propozice 4. ročníku MČR neregistrovaných kuželkářů

Preambule

Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů dále MČR NERE je soutěžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů celé České republiky, jejich soutěže jsou řízeny samostatně podle místních specifických podmínek. MČR bude výhledově sloužit jako kvalifikace nejlepších amatérských kuželkářů k případné mezinárodní reprezentaci. Celková základna účastníků MČR bude centrálně vedena jako „SEKCE NERE“ při ČKA.

Vedení soutěže

Jméno a příjmení Město Funkce E-mail Mobil
Petr Šístek Přerov ředitel sistek.petr@centrum.cz 723 151 162
František Hnilica Olomouc administrativa fralica@seznam.cz 721 483 939
Jan Ambra Podbořany organizace JanAmbra@seznam.cz 603 797 457
Josef Strachoň Ústí nad Labem organizace strachon@idemax.cz 602 180 928
Antonín Strajt Blansko organizace astrait@seznam.cz 728 266 946
Luboš Urban Červený Kostelec organizace petr.fabry@tiscali.cz  
Suchý Stanislav Nová Bystřice organizace s.suchy@cs.mfcr.cz 607 531 608
Jaroslav Němeček Hradec Králové organizace jnemecek@mvcr.cz 602 161 091

Technická ustanovení

1. Přihlášky

Možnost přihlásit družstvo do soutěže mají pořadatelé soutěží neregistrovaných, jejichž dlouhodobá i jednorázová soutěž skončila do 31. ledna 2010. Právo přihlásit se má vítězné družstvo předcházejícího ročníku a jen jedno vítězné družstvo reprezentující jedinou buď dlouhodobou soutěž, či jednorázový turnaj na jediné kuželně, nebo oblasti, pokud se dlouhodobá soutěž hraje na více kuželnách. Přihlášky zasílejte na mail. adresu Františka Hnilici fralica@seznam.cz do 30. 4. 2010.

2. Systém soutěže – rok 2010

Čtyřčlenná družstva odehrají kvalifikační i finálový turnaj na 60 hodů sdružených. Hráči mají nárok na pět zkušebních hodů. Výsledky jednotlivců se sčítají a celkový součet určí nához družstva. Kvalifikační místa roku 2010 jsou zatím domluvena:

  • Severní Čechy – Ústí nad Labem – 8. května 2010
  • Jižní Čechy – Nová Bystřice – 15. května 2010
  • Morava – Blansko – 15. května 2010

Družstva do kvalifikace jsou nasazena na určená místa podle kilometrické vzdálenosti, popřípadě na vlastní žádost. Ve finálovém turnaji v Hradci Králové dne 5. června 2010 se utká 24 družstev podle procentuálního zastoupení z kvalifikačních míst. Odehrají kvalifikaci a z ní postoupí 12 družstev do samotného finále, které proběhne 6. června 2010. Finále se hraje od nuly, výsledek se s předchozími nesečítá.

Výkony jednotlivců se nehodnotí, ale evidují se.

Pořadí turnajů na všech úrovních určuje: a) nejvyšší celkový počet shozených kuželek, b) vyšší dorážka, c) menší počet chyb, d) vyšší nához nejlepšího hráče družstva, jeho lepší dorážka, jeho menší počet chyb.

3. Podmínky účasti

Členové družstva, účastníků MČR 2009 mohou být pouze hráči neregistrovaní kuželkářskými svazy ČR a evropských států, nebo hráči jímž registrace skončila nejpozději k datu 31. 12. 2008, tedy registrace nepřešla do roku 2009. Nastoupit nesmí hráč, který nedosáhl nejpozději ke dni 15. 4. 2010 věku 15 let. Na soupisce může být na jednotlivou soutěž šest jmen. Z toho může být jeden hráč z jiného družstva, ale jen ze stejné soutěže, kterou družstvo reprezentuje. Na finále se soupiska může upravit o jednoho hráče za stejných podmínek výše uvedených, ale opět jen šest jmen. Startovat může neomezený počet žen.

Družstvo, u kterého se prokáže nerespektování těchto pravidel bude ze soutěže vyloučeno a výsledky anulovány. Totožnost se prokazuje platnými doklady, občanským průkazem, pasem.

Doplněk: Článek č.3, podmínky účasti. Netýká se funkcionářů registrovaných českou či jinou evropskou kuželkářskou asociací, kteří v soutěži 2008–2009 a později neodehráli ani jeden, popřípadě část zápasu soutěží těmito svazy řízenými a věnují se organizační, nebo jiné činnosti.

4. Další ustanovení

Soutěž je samofinancovaná. Startovné pro jedno startující družstvo bude 500 Kč na každém kvalifikačním turnaji a 1000 Kč při účasti ve finále. Finance budou použity na zaplacení pronájmu kuželen, cen a občerstvení na finálovém turnaji. Rozhodčí a dohled, zpracování výsledků a regulérnost soutěže organizátoři, technickou stránku provozu obstará obsluha kuželny. Protesty se řeší na místě se všemi zúčastněnými vedoucími družstev, popřípadě jejich pověřenými zástupci. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků, případné zranění si postižení vypořádají z vlastní pojistky. Součástí finálového turnaje bude večírek. Místnost a další technické podrobnosti zajistí pořadatelé.

5. Vyhodnocení a ceny

Vítězné finálové družstvo získá titul „MČR neregistrovaných“, putovní pohár, ceny a automatickou možnost zúčastnit se kvalifikace v následujícím ročníku. Získává tím místo pro další družstvo své soutěže. Družstva na medailových místech obdrží ceny. Vyhlášení nejlepších bude provedeno ihned po ukončení finále a zpracování výsledků.

Datum: 3. 2. 2010 | Sekce: Neregistrovaní | Autor: František Hnilica