ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Kuželna ve Smiřicích opět v provozu

Na sklonku roku 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované kuželny Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice.

Mezi hosty byli mimo jiné Jiří Jančálek (předseda České kuželkářské asociace), Jiří Pekař (předseda Krajského sdružení ČSTV), Stanislav Nosek (předseda krajského svazu kuželek), Roman Chlebníček (předseda Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice), zástupce Okresní organizace ČSTV a autor těchto řádků i další hosté.

Úvodní proslov přednesl předseda výkonného výboru Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice Roman Chlebníček, který poděkoval všem sponzorům, kteří se podílejí na činnosti klubu.

„Kuželky se hrály ve Smiřicích odedávna, ale organizovaně se začalo koulet od roku 1938“, těmito slovy začíná kniha „50 roků kuželkářského sportu ve Smiřicích“, autorů Zdeňka Runkase a Bohumíra Šmejdy, doplněná Jaroslavem Hažvou s podtitulem „Dvanáct let ze sedmdesáti“. Zdejší klub nyní píše další historickou etapu po sedmdesáti letech a to komplexní vnitřní přestavbu.

V roce 2009 se událo mnoho podstatných změn v životě kuželny. Byl zvolen nový výkonný výbor klubu, dány základy pro poskytnutí dotace na rekonstrukci kuželny. Po půlroční přípravě dokumentace (obsahuje téměř 200 listů) došlo na samotnou rekonstrukci v období říjen až prosinec. Trochu statistiky: celková hodnota nově zrekonstruované kuželny činí 614 546 Kč, odpracováno zde bylo celkem 970 brigádnických hodin, nejvíce 260 má na kontě Roman Chlebníček, jenž si řadu hodin ještě nezapočítal. Největší zásluhu mají Jaroslav Hažva, Václav Prokop a Bohumír Šmejda, který ve svých 89 letech odpracoval ve prospěch kuželny více jak 50 hodin. Bez obětavé práce všech, pochopení rodinných příslušníků, by nebylo možno vybudovat tento nádherný stánek kuželkářského sportu.

Cílem a posláním klubu je zabezpečit sportovní vyžití jak samotným členům, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti. Hlavním cílem je pak výchova mladé generace a její zapojení do činnosti klubu. Smiřičtí kuželkáři se mohou pochlubit touto výchovou, neboť v jeho řadách působil člen prvoligového oddílu SKK Primátor Náchod a člen užšího kádru reprezentace ČR Jaroslav Hažva ml.

Nemalé úkoly stojí před klubem v nejbližším období a to získat pozemky v okolí kuželny do vlastnictví, zabezpečit dostatek finančních prostředků pro nový „kabát“ kuželny, která si to určitě zaslouží. „Co se však v oddíle kuželkářů nikdy nezměnilo, i když někdy výjimka potvrzuje pravidlo, je kamarádský duch všech členů bez rozdílu stáří a přes drobné popichování, které je kořením při koulení, zůstává soudržnost celé party a radost z dosahovaných výsledků,“ dodal závěrem Roman Chlebníček.

A pak již přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky. Následoval vpravdě historický moment a první hod na nově zrekonstruované dvoudráze provedli nestor klubu Bohumír Šmejda (89 let) společně s Václavem Prokopem. Členové klubu a hosté poté převzali pamětní listy. Tečkou slavnostního setkání byly společenské hry na dvoudráze i mimo ni včetně zábavy, a tak se přítomní do svých domovů rozcházeli až v pozdních nočních hodinách.

Kuželna ve Smiřicích

Datum: 30. 12. 2009 | Sekce: Ostatní | Autor: Roman Chlebníček