ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Informace ke sporu Německa s NBC

Konec roku se blíží a ve vazbě na to se množí mezi našimi kuželkáři otázky, jak to vypadá s ukončením členství Německa v NBC ke konci roku. V prvé řadě je třeba uvést, že VV ČKA tuto situaci trvale sleduje a snaží se být v této věci aktivní. Aktualizováno!

S informací o snaze ustavit v Německu nový svaz „Classic Kegeln 200/100“ se mohli zájemci seznámit v našem diskuzním fóru. Z Německa k nám také dorazily informace o dotazníkové akci Bavorského kuželkářského svazu, která měla za cíl zmapovat stanoviska bavorských klubů. Abych zjistil aktuální stav těchto iniciativ, obrátil jsem se v listopadu na prezidenta DKBC pana F. Altmanna osobním dopisem. V jeho odpovědi mimo jiné zaznělo, že bohužel zatím nedošlo k žádnému jednání mezi DKBC a NBC.

Včera (tj. 10. 12. 2009) jsem se zúčastnil jednání technické komise WNBA a osobně se setkal s prezidentem NBC panem S. Schweikardtem a s generálním sekretářem G. Gruberem. Od nich jsem se dozvěděl pár zajímavých informací (předávám je dál tak, jak jsem je nakoupil):

  1. Výsledky bavorské dotazníkové akce zatím nebyly zveřejněny.
  2. Prezident DKB pan D. Prenzel, který ve Vídni přečetl oznámení o vystoupení Německa z NBC, by měl na příštím zasedání prezídia DKB předložit návrh na stažení tohoto rozhodnutí. Tento návrh by prý měl mít v prezídiu DKB většinovou podporu. Pokud by se tak skutečně stalo, muselo by však pak stejný krok učinit také prezídium DKBC.
  3. O tomto víkendu proběhne jednání mezi DKBC a NBC. Oba pánové (Schweikardt + Gruber) jsou přesvědčeni, že se podaří najít dohodu a že případné hlasování o setrvání Německa v NBC projde poměrem 6:2 (v horším případě 5:3).
  4. Pan Schweikardt připomněl, že NBC ctí dohodu (na rozdíl od DKBC), která byla učiněna mezi NBC a DKBC po skončení jejich soudního sporu. Podle této dohody se kvalifikační část nejvyšší mistrovské soutěže družstev v Německu může odehrát „libovolným způsobem“. Z této kvalifikace má postoupit 6 družstev do finálové části, kde se utkají o mistrovský titul. A teprve tato část mistrovství Německa se musí odehrát podle mezinárodních předpisů.
  5. Vznesl jsem i otázku, jak se našich hráčů, kteří hrají německé soutěže, dotkne případné vystoupení Německa z NBC. Podle pana Grubera je předčasné (a snad i zbytečné) se tímto zabývat. Žádnou větší komplikaci v tom zatím nevidí.
  6. NBC hledá varianty, jak zachovat pořadatele juniorského MS v roce 2012 (zatím je schválen Bautzen), pokud by Německo přeci jen vystoupilo z NBC.

Můj konečný dojem? Pánové Schweikardt a Gruber si věří a jsou přesvědčeni, že se podaří zachovat Německo ve strukturách NBC. Netuším, z čeho pramení jejich optimistická očekávání, protože poslední prohlášení prezídia DKBC ze 7. 12. 2009 (viz webové stránky DKBC) je laděno trochu jiným tónem.

Mezinárodní scéna však nežije jen problematikou Německa. V poslední době rozvířila „poklidnou“ hladinu kauza čtveřice makedonských kuželkářů, kteří byli zařazeni na seznam sportovců pro monitorování, zda nedopují v období přípravy. U nás se to týká 13 hráčů a hráček. Ti naši si naštěstí své povinnosti plní. Makedonci však ne a tak každý obdržel trest ve výši 250 €.

Stále se něco děje. A i závěr roku může přinést řadu novinek. Doufejme, že většinou budou odpovídat pohodě, která přísluší vánočnímu času.


Aktualizace 14. 12. – Dnes se na stránkách DKB objevila informace z jednání prezídia DKB o (ne)setrvání Německa v NBC. Poměrem hlasů 5:4 bylo rozhodnuto, že rozhodnutí o vystoupení Německa z NBC k 31. 12. 2009 zůstává v platnosti. Po tomto datu se již nemohou němečtí hráči (a kluby) zúčastňovat soutěží řízených NBC. Týká se to jak mistrovství světa, světových pohárů ale i ligy mistrů. Více podrobností je na stránkách DKB.

Datum: 14. 12. 2009 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek