ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Konference NBC a WNBA

V závěru minulého týdne se ve Vídni konaly hned dvě konference. Nejprve v pátek 4. 9. 2009 proběhla konference NBC. Jejím nosným tématem byl doping a boj proti němu.

Konference NBC

Delegáti konference vyjádřili svůj souhlas se směrnicí, kterou na toto téma vydala WNBA. Stejně se zachovali také delegáti konference WNBA, která zasedala následující den v sobotu.

S problematikou dopingu byla spojena otázka členských příspěvků. Dopingové kontroly budou něco stát. A proč hledat jiné cesty k jejich zaplacení, když jsou tady členské svazy. Došlo i ke zvýšení startovného při MS – tak např. za každý start družstva se bude platit 165 €. Problematika dopingu dopadne i na klubová družstva. Byly přijaty nové předpisy pro konání MS, SP jednotlivců, mezinárodní klubové pohárové soutěže a Champions League. Při všech těchto soutěžích je možné, aby hráči byli podrobeni antidopingovému testu. Připomeňme si, že v kuželkářském sportu je alkohol dopingem a podle zmíněných předpisů může být hráč testován již 12 hodin před začátkem soutěže (Pozor! Ne před startem hráče ale celé soutěže!) a hladina alkoholu nesmí přesáhnout hranici 0,1 ‰. V pojetí WNBA je zřejmě největším dopingem v kuželkách právě alkohol. Alespoň tak se WNBA a v návaznosti na to i NBC chovají.

Vzrušená diskuze se vedla kolem změny hlasovacích práv. Předsednictvo NBC předložilo návrh, aby i jeho členové mohli hlasovat. Bohužel při hlasování chyběl jeden jediný hlas, aby tento návrh neprošel. Po páteční konferenci tak byly vážně narušeny demokratické principy v NBC. Daleko větší šok však na delegáty teprve čekal.

Konference NBC

Němci opět předložili návrh, aby z mezinárodních sportovních předpisů byla vyškrtnuta ustanovení, která zasahují do systému soutěží národních svazů. V minulosti se o to již několikrát pokoušeli a vždy se mohli spolehnout na naši podporu. Tentokráte získali při hlasování podporu u těchto svazů: CZE, FRA, GER, HUN, MKD, POL, SVK – 12 hlasů však bylo proti a návrh nebyl přijat. V návaznosti na to Němci požádali o přerušení konference na 10 minut. Poté prezident DKB pan D. Prenzel přečetl delegátům prohlášení, ve kterém oznámil vystoupení německého svazu z NBC k 31. 12. 2009. V sále zavládlo hrobové ticho, ve kterém by bylo slyšet pád špendlíku na zem. Atmosféra v sále se přiblížila k bodu mrazu. Jedním z prvních, kdo na toto prohlášení reagoval byl pan V. Tlamka, který oznámil, že s okamžitou platností končí ve své funkci viceprezidenta WNBA. Ve svém pozdějším zdůvodnění uvedl, že vystoupení Němců bylo jen poslední kapkou, předcházelo mu např. i rozhodnutí o změně hlasovacích práv.

Naštěstí přijala konference i některá rozumná rozhodnutí. Mezi ně patří schválení dvou termínů v jarní části soutěží (14. a 16. týden), kdy členské svazy jsou povinny udělat ve svých soutěžích přestávku pro konání mezistátních zápasů. Díky tomu budou mít reprezentační trenéři vždy k dispozici všechny reprezentanty bez ohledu na to, kde hrají ligu. Těšit nás také může, že konference NBC schválila, aby se u nás v roce 2014 konalo MS juniorů, na které naváže MS jednotlivců mužů a žen.

Jedním z posledních bodů konference byla volba nového prezídia. Na nové čtyřleté volební období byli zvoleni: S. Schweikardt (GER) – prezident, T. Milač (SLO) – 1. viceprezident, E. Weber (AUT) – viceprezident, U. Dragojlovič (SRB) – viceprezident, K. Wagner (GER) – sportovní ředitel, M. Bariševič (CRO) – komise rozhodčích, G. Gruber (GER) – generální sekretář.

Konference WNBA

Sobotní konference WNBA měla již poklidný průběh. Vedle problematiky dopingu bylo hlavním bodem konference přesunutí sídla WNBA z Kasselu (GER) do Vídně (AUT). Přesun sídla z jednoho státu do jiného není jednoduchou záležitostí. A tak bylo nutné WNBA se sídlem v Německu rozpustit a ustavit nové WNBA v Rakousku. S ohledem na nové založení WNBA bylo třeba potvrdit složení prezídia WNBA. To bude i nadále působit ve stejném složení, pouze pana Tlamku nahradí paní V. David (HUN).

Konference WNBA

Také při konferenci WNBA jsme měli příležitost prožít pár příjemných (a slavnostních) chvil. Naši zástupci obdrželi z rukou prezidenta WNBA pana L. Kocsise vyznamenání: pan V. Tlamka zlatou čestnou jehlici a pan J. Jančálek stříbrnou čestnou jehlici.

V závěru konference byla delegáty konference přijata za člena WNBA další sekce. A tak vedle sekcí klasik (NBC), nůžky (NBS) a žlábky (NBB) je nově členem také EBFU – Europäischen Breitensport-Freizeitkegel Union (Evropská amatérská kuželkářská unie). Z jejího přijetí mohou mít radost naši neregistrovaní kuželkáři, protože právě tato organizace zastřešuje jejich soutěže na mezinárodní úrovni.

Dřevěné kuželky
Dřevěné kuželky od FunkuNa závěr je třeba vzpomenout také na vystoupení pana K. Funka, který představil nový typ kuželek NF1. Mají stejný tvar jako nové kuželky, které již z našich kuželen známe. Uvnitř však nejsou plastické, ale dřevěné. Díky tomu vydávají kuželky při vzájemném nárazu klasický dřevěný zvuk. A jak pan Funk zmínil, opět bude mít opodstatnění starý německý kuželkářský pozdrav „Gut Holz“ (dobré dřevo) a nebude nutné uvažovat o změně na „Gut Plastik“.

Co dál? S napětím teď asi všichni budeme sledovat, jak se bude vyvíjet situace v Německu mezi hráči a funkcionáři. Je bláhové se domnívat, že se nás to netýká. Věřme, že zvítězí rozum a podaří se najít řešení, které nebude nutit Němce, aby nebyli s námi pod jednou střechou.

Datum: 7. 9. 2009 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek