ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Výkonný výbor kuželek v novém

Po téměř dvou měsících se konečně podařilo sestavit nový VV ČKA. Oproti tomu minulému došlo k celé řadě změn. A to nejen ve jménech.

Ve snaze snížit náklady na činnost VV byly dvě komise (KR a TK) včleněny do STK – jejich předsedové tak nejsou přímo členy VV ČKA. Současně byla místa předsedů KM a TMK obsazena jednou osobou. Smyslem této úpravy není jen úspora jednoho člověka ve VV, ale dojde tím i k užšímu propojení těchto dvou komisí. VV ČKA tak bude klást větší důraz na práci s trenéry mládeže. Nový VV se poprvé sejde 28. 8. 2009, kdy se noví předsedové komisí oficiálně ujmou své práce.

Složení Výkonného výboru ČKA

Pozice Jméno
Prezident Jiří Jančálek, Ing. CSc.
Viceprezident
Ekonomická komise (EK)
Petr Vaňura, Ing.
Sportovně-technická komise (STK) Hanuš Slavík, Ing.
Komise státní reprezentace (KSR) Radka Malá, Ing.
Trenérsko-metodická komise (TMK)
Komise mládeže (KM)
František Majer, Ing.
Mediální komise (MK) Petr Streubel, Bc.

Předsedové komisí včleněných do STK

Pozice Jméno
Komise rozhodčích (KR) Jiří Tůma, Ing.
Technická komise (TK) Pavel Mecerod

Adresář

Datum: 14. 8. 2009 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek