ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Změna výše členských příspěvků

Na základě usnesení VH ČKBF ze dne 13. června 2009 dochází s účinností od 1. července 2009 ke změně Registračního řádu ČKBF, kterým se upravuje výše členských příspěvků pro členy ČKA.

Změna se dotýká odst. 3.1.1, který má nyní toto znění:

Čl. 3
Členský příspěvek

3.1 Členský příspěvek je jednorázový v maximální výši:

3.1.1 pro členy České kuželkářské asociace:

  • a) 500 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, již dovršily či dovrší 20 a více let věku.
  • b) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, nedovrší 20 let věku.
  • c) 200 Kč u osob, které v kalendářním roce, kdy podaly žádost o registraci, dovršily či dovrší 60 a více let věku nebo jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu.
  • d) 1000 Kč při změně oddílové příslušnosti u smluvních hráčů.

K výše uvedenému je vhodné uvést, že dle odst. 1.2 RŘ ČKBF má registrační průkaz i nadále platnost 5 let. V tomto směru se tedy nic nemění. Změna výše členských příspěvků bude uplatněna u všech žádostí o změnu v registraci, které budou na sekretariát ČKA doručeny po 30. červnu 2009.

Datum: 18. 6. 2009 | Sekce: Ostatní | Autor: ČKA