Česká kuželkářská asociace
ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Petr Dobeš – kandidát na prezidenta ČKA

Ve výkonném výboru jsem již v minulosti působil. V letech 2001–2005 jsem vedl komisi rozhodčích. V roce 2005 jsem byl zvolen jako viceprezident ČKA a vedl jsem reprezentační komisi do roku 2009.

Petr Dobeš Dále jsem nepokračoval, zejména z časových důvodů. Pracovní vytížení a studium mi nedovolilo dát kuželkám potřebný čas. V současné době jsem na tom časově podstatně lépe, a tak se mohu opět kuželkám věnovat naplno. Do voleb jdu s přesvědčením, že o změnách nestačí jen diskutovat, ale také je realizovat a zároveň jim dát čas, aby se ukázalo, zda vedou k tomu správnému cíli.

Mojí základní představou je:

  • snížení počtu členů Výkonného výboru ČKA, aby byl akčnější,
  • ne všichni předsedové komisí budou členy VV,
  • VV má hlavně úkolovat komise, projednávat a schvalovat jejich podněty;
  • aktivnější zapojení členů odborných komisí do činnosti, předseda komise by měl co nejvíce koordinovat činnost komise a jednotlivé činnosti delegovat, než sám vykonávat;
  • v každé činnosti je možno něco zlepšit. Tím však nechci říci, že současní činovníci nepracují dobře. Jsem přesvědčen, že naprostá většina funkcionářů pracuje dle svých osobních možností a zaslouží si uznání. Proč by jinak do těch různých funkcí vstoupili? Odměna žádná, pochvala minimální, kritika na každém kroku a dokonce nechutné osobní výpady ze strany některých lidí. Doba se však mění a je třeba na to reagovat. Mění se mentalita lidí, fyzické schopnosti, kuželkářský materiál atd. I ty nejlepší nápady a myšlenky je třeba časem inovovat a hledat nové cesty. Je všeobecně známo, že každý člověk je originální bytost, která žije v určitém kolektivu. Z tohoto důvodu je třeba hledat, co nás spojuje a ne rozděluje. Věřím, že všichni máme společný cíl a tím je rozvoj kuželkářského sportu a ne jeho zánik.

Jednou z priorit VV by mělo být posílení ekonomické komise o lidi, kteří se vyznají v různých dotacích a grantech. Zde se nachází důležitý zdroj příjmů. V silách sekretariátu ČKA, který mimochodem dle mého názoru pracuje velmi dobře, toto není a nemůže to sám zvládnout.

Plně souhlasím s Petrem Vaňurou, že musíme hledat systém soutěží, kde budeme minimalizovat utkání, v kterých už prakticky o nic nejde. Nechci zde polemizovat, zda dochází k nekalým praktikám, ale minimálně k  podezřením však ano a to určitě nepřispívá ke sportovnímu duchu a přátelským vztahům. V soutěžích jednotlivců v poslední době došlo k některým změnám, kdy některé neměly dlouhého trvání. Určitě si dokáži představit soutěž jednotlivců, která bude završena mistrovstvím republiky, a ti nejúspěšnější budou nominováni na MS jednotlivců. Nedokáži si však představit, že by se tak sestavilo úspěšné reprezentační družstvo.

Problematika mládeže není vůbec jednoduchá. O soutěži družstev se vedou polemiky neustále dokola. Absence mistrovského družstva v kategorii dorostenek určitě vadí více lidem. Na lize dorostu je problémem obrovský výkonnostní rozdíl mezi hráči, který není zrovna motivující pro ty nejlepší. Určitou náhradou je střídavý start, který umožňuje těm nejlepším sbírat zkušenosti v ligových soutěžích dospělých. PMN a ČPD jsou bezesporu přínosem, zda je ponechat v současném stavu nebo do nich zasahovat, je třeba obzvlášť rozvážně uvážit. Povinnost dorostu, dle mého názoru, pouze alibisticky zajišťuje určitý stupeň masovosti. Je však otázkou, zda je přínosem pro budoucnost kuželek a zvyšování výkonnosti. Určitě je třeba hledat nová řešení. I v tomto souhlasím s Petrem Vaňurou, že je třeba najít způsob jak oddíly spíš motivovat pro práci s mládeží než ji nařizovat. Jen jednou z cest je školení nových i stávajících trenérů a předávání zkušenosti např. na různých tréninkových táborech mládeže. Další cesty musíme hledat.

Těch problematik a úkolů je spousta, to je na román. Tak jen ještě některá témata ve zkratce. Je třeba upravit činnost rozhodčích, aby nelpěli na nepodstatných věcech, ale zasloužili se o férový a klidný průběh soutěží. Petr Vaňura si stanovil nesnadný úkol. Tím jsou bezšňůrové automaty, které by neměly tolik ovlivňovat výkon, jako jej ovlivňují šňůrové. Nejsem zrovna v tomto optimista, ale upřímně mu přeji, aby svou myšlenku dovedl do úspěšného konce. Ke zvýšení objektivity také přispěje, když nebude docházet k nepovoleným úpravám automatů, které mají za cíl zvýšit výkony hráčů bez jejich přičinění. Páky k nápravě jistě máme.

Na závěr bych Vás chtěl vyzvat ke spolupráci na rozvoji našeho krásného kuželkářského sportu. Není až tak důležité, kdo bude zvolen prezidentem. Je však důležité, aby stále hledal a realizoval nové cesty, jak náš oblíbený sport rozvíjet. Doufám, že kandidátů bude dostatek, aby si valná hromada mohla vybrat, dle svého přesvědčení, toho nejlepšího.

V tuto chvíli si asi někteří položí otázku, proč kandiduji, když se s Petrem Vaňurou ve většině oblastí shoduji. Odpověď je jednoduchá. Neshodujeme se ve všem. Důležité je však to, že když jsem mu své rozhodnutí sdělil, dlouho jsme diskutovali a přes rozdílnost některých našich názorů jsme se rozešli jako přátelé, kteří chtějí spolupracovat, ať volby dopadnou jakkoliv.

„Hodu zdar“

Petr Dobeš
předseda oddílu kuželek TJ Třebíč
trenér reprerzentačního družstva dorostenců

Datum: 3. 5. 2017 | Sekce: VV ČKA | Autor: Petr Dobeš | Komentáře (38) | Přidat komentář